Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Трудови отношения

Публикации

Трудов стаж по основен и допълнителен договор
от Български законник, 05 Feb 2013 16:39ч, видяна 28464 пъти
Въпрос: Наш служител работи по основно трудово правоотношение на пълен работен ден 8 часа. Същият служител работи 4 часа по допълнителен трудов договор извън установеното работно време по основния трудов договор. При това положение какъв ще бъде общият за работата по двата договора трудов стаж на този служител? Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Смяна на длъжността
от cvetimicasa, 18 Feb 2012, видяна 9110 пъти
Мога ли да откажа на работодателя ми да подпиша споразумение за смяна на длъжността, при положение, че той ми връща старата длъжност.И има ли някаква уловка в това, като намаление на заплатата и пр.В момента съм 2-ра година по майчинство.
Назначаване след конкурс
от nela_66, 16 Feb 2012, видяна 6394 пъти
Назначаване след конкурс
Направени са промени, касаещи безопасните условия на труд
от otgovori.info, 16 Feb 2009 19:15ч, видяна 11884 пъти
Промени в нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения в ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ЗА „МАЙЧИНСТВОТО” И „БАЩИНСТВОТО”
от John, 21 Dec 2008, видяна 18403 пъти
Пояснения кои ползват "завареното" положение, как ще се определя правото на обезщетение и как се изчислява, какво и как ще ползват бащите.
Европейска седмица по безопастност и здраве при работа
от www.socialni.bg, 20 Oct 2008 21:10ч, видяна 3697 пъти
Намаляването на броя на свързаните с труда злополуки и заболявания е целта на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се провежда от 20 до 24 октомври 2008 г.
Оценка на риска на работното място
от МТСП, 31 Aug 2008 20:15ч, видяна 9095 пъти
Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск.
Застраховка за риска „Трудова злополука”
от odit.info, 11 Aug 2008 14:00ч, видяна 7251 пъти
Работодателите са задължени да застраховат за риска „трудова злополука” работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.
Нощен труд
от odit.info, 08 Aug 2008, видяна 18133 пъти
Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа.
От ДВ: Обнародвана е наредба за професионалните болести
от odit.info, 26 Jul 2008, видяна 7143 пъти
През изминалата седмица в "Държавен вестник" бе обнародвана Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
Не спазвайте указаното в писмо 26-323 от 08.11.2007 г. на МТСП
16 Jul 2008, видяна 7217 пъти
Писмо изх. № 26-323 от 08.11.2007 г. на МТСП относно: заплащането за извънреден труд, съдържа много интересна и ... неверна информация.
Документи за регистрация на служба по трудова медицина
08 Apr 2008, видяна 7812 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Труд и право" Емилия Димитрова, експерт в Департамент „ Безопасност и здраве при работа и екология" при КНСБ, посочва необходимите документи за регистрация на служба по трудова медицина.
Допълнително възнаграждение за продължителна работа
20 Mar 2008, видяна 7443 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Труд и право" Стефанка Симеонова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Имам общ трудов стаж 10 години и 7 месеца. При последния си работодател работих от юли 2006 г. до юни 2007 г., като получавах суми за процент прослужено време в размер на 6% -по 0,6 процента за всяка отработена година. От юли 2007 г. обаче процентът ми е намален на 0,6% поради взето вътрешно решение на фирмата. Има ли право работодателят ми да взема такова решение?
Оформяне на разрешение за ползване на платен годишен отпуск
09 Mar 2008, видяна 8359 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика" Анели Цонева, юрист, специалист по трудово право, дава отговор на въпроса: Подадох молба за ползване на част от полагаемия ми се платен годишен отпуск, върху която работодателят постави резолюция „Да". Започнах да ползвам реално отпуска от посочената от мен в молбата дата. Една седмица след като се завърнах на работа, бях поканен да дам устни и писмени обяснения за неявяването ми на работа. Дадох горните обяснения, но работодателят каза, че ще ме накаже дисциплинарно. Може ли да ми се търси дисциплинарна отговорност в посочения случай?
Осигуряване на управителя на търговско дружество
08 Mar 2008, видяна 7801 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на „Човешките ресурси на предприятието", приложение на сп. „Счетоводсто+", Жанет Богомилова, юрист, дава отговор на въпроса: По какъв договор може да се управлява търговско дружество (ТД)?

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР