Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Трудови отношения

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Осигуряване на управителя на търговско дружество

08 Mar 2008, видяна 6901 пъти
реклама
В бр. 12 от 2007 г. на „Човешките ресурси на предприятието", приложение на сп. „Счетоводсто+", Жанет Богомилова, юрист, дава отговор на въпроса: По какъв договор може да се управлява търговско дружество (ТД)?

Управителите на търговските дружества могат да осъществяват управленските си функции по два договора - по трудов договор или по договор за управление и контрол, който е един вид граждански договор.

В случай че ТД има повече от един собственик - например ООД с двама съдружници, то единият съдружник може от името па дружеството като работодател да назначи като управител по трудов договор другия съдружник. Добре е да се има предвид обаче, че когато става дума за еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, едноличният собственик на ЕООД-то не може да назначи сам себе си по трудов договор за управление на фирмата. Действително чл. 147, ал. 3 от Търговския закон гласи, че договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма - тоест договори между собственика и дружеството може да се сключват, стига да е спазена писмената форма, изискуема от закона. Тази разпоредба обаче не може да бъде отнесена към трудовите договори, които не са търговски сделки по смисъла на Търговския закон.

Трудовият договор е специфично правоотношение, регулирано от специален нормативен акт - Кодекса на труда. Трудовото правоотношение е двустранно правоотношение, по което едно лице предоставя работната си сила на друго лице срещу възнаграждение по нормативно определени правила. По своята същност то дефинитивно изключва възможността работодател и работник да бъде едно и също лице. В случай, че от двете страни на трудовия договор стои едно и също лице, няма възможност за обективен контрол по изпълнение на трудовите задължения и осъществяване на трудовите функции. Освен това липсва правен интерес едно и също лице да следи себе си за спазване на трудовата дисциплина по КТ, тъй като, в случай че установи нарушение, то следва да наложи само на себе си дисциплинарно наказание, след което да има правната възможност да оспорва собствената си заповед по съдебен ред. Следователно предвид спецификата на правоотношението по предоставянето на работна сила срещу заплащане на определено възнаграждение, недопустимо е собственикът на ЕООД да сключва трудов договор сам със себе си. В този смисъл е и практиката на Националния осигурителен институт и Министерство на труда и социалната политика.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР