Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Авансово облагане с плосък данък

22 Jul 2008 20:51ч, видяна 7118 пъти
реклама
В бр. 4 от 2008 г. на в.„Данъчен консултант" Илия Николов, данъчен консултант, разглежда облагането с плосък данък на доходите от трудови правоотношения

През течение на годината авансовото облагане се определя на базата на съответните месечни данъчни основи. Те се формират, като облагаемият доход за месеца се намалява с удържаните задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Така получената месечна данъчна основа се умножава със ставката 10% и се получава авансовият данък за месеца.

При авансовото облагане законодателят е допуснал и ползване на две от четирите данъчни облекчения - за намалена работоспособност и за доброволно осигуряване и застраховане.

Доходите за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност се намаляват за месеца с 660 лв. Облекчението е в абсолютна сума, поради отпадането на необлагаемия минимум. За да се ползва данъчното облекчение до 31 декември на данъчната година, лицето трябва да представи на работодателя копие от решението на ТЕЛК/ НЕЛК.

Месечната данъчна основа на лицата се намалява и с направените през месеца лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в размер до 10% от месечната данъчна основа. Вноските трябва да са направени чрез работодателя на лицето.

Месечната данъчна основа се намалява и с направените от лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот", в размер също до 10% от месечната данъчна основа.

Данъчното облекчение се ползва, когато лицето има договор със застрахователно или осигурително дружество, съгласно който то е осигурено или застраховано. При промяна на дружеството за застраховане или осигуряване данъчното облекчение се запазва, ако набраните до този момент средства се прехвърлят по банков път.

Авансовото облагане на месечните доходи се извършва само при окончателно, а не частично, изплащане на облагаемия доход. При частични плащания през месеца работодателят е длъжен да начисли и внесе данък върху брутния размер на сумата на частичните плащания. Този данък не се удържа от частичното плащане, а се приспада от удържания данък при окончателното изплащане на дохода за месеца.

Облагането при частични плащания за месеца не се прилага, когато до края на следващия месец е изплатен пълният размер на дохода от предходния месец.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР