Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Страница 1 от [3] 123»

Публикации

Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на нает актив
от Български законник, 05 Feb 2013 16:36ч, видяна 12195 пъти
Въпрос: Фирмата във връзка с работата си ползва цех под наем от 2005 г. Договорите се сключват за по 3 години. През м. 11.2012 г. направихме основен ремонт и сменихме дограмата, тъй като беше много остаряла и изгнила. Поставени са алуминиеви врати и PVC прозорци. В договора за наем са посочени само разходите за покрива и фасадата да са за сметка на наемодателя. 1. Направените разходи като дълготраен нематериален актив ли трябва да се осчетоводят и да се амортизират за 3 години? 2. След пълното амортизиране може ли да се отпишат? 3. Имаме ли право на данъчен кредит по ЗДДС? Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Прехвърляне на предприятието на едноличен търговец – данъчно третиране
от Български законник, 05 Feb 2013 16:33ч, видяна 11130 пъти
Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по ЗДДС. 1. При определяне на облагаемия оборот 12 месеца назад за регистрация по ЗДДС на ЕООД-то взема ли се предвид и оборотът на ЕТ-то за съответния интервал месеци до 12? 2. Ако прехвърлянето на ЕТ-то е без заличаване от ТР, по същия начин ли ще се третират оборотите? Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Хората с намалена трудоспособност ще могат да ползват данъчните си облекчения и месечно
от Правителствена информационна служба, 20 Oct 2008 21:02ч, видяна 7914 пъти
Отстъпката при плащане на целия данък сгради до 30 април 2009 г. ще е 5%, предвиждат промените в Закона за местните данъци и такси
Документална обоснованост в ЗКПО
22 Jul 2008 21:12ч, видяна 15332 пъти
В бр. 4 от 2008 г. на в. „Данъчен консултант" Мая Жотева, данъчен консултант, представя темата за документалната обоснованост на стопанските операции в данъчните закони
Облагане на доходите от наеми при условията на плоския данък
22 Jul 2008 21:02ч, видяна 10825 пъти
В бр. 6 от 2008 г. на сп. „Български счетоводител" Илия Николов, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Как ще се облагат доходите от наеми при условията на плоския данък?
Авансово облагане с плосък данък
22 Jul 2008 20:51ч, видяна 7089 пъти
В бр. 4 от 2008 г. на в.„Данъчен консултант" Илия Николов, данъчен консултант, разглежда облагането с плосък данък на доходите от трудови правоотношения
Oблагане на доходите на чуждестранни лица
от Илия Николов, данъчен експерт, 11 Jun 2008 11:08ч, видяна 12684 пъти
Чуждестранните физически лица подлежат на облагане по ЗДДФЛ за придобитите доходи от източници в България.
Анулиране на предварително съставени фактури
21 Apr 2008, видяна 8648 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на сп. „Експрет" Ивайло Кондарев разглежда въпроса за анулиране на предварително съставени фактури
Документи, които се подават заедно с декларацията по ЗКПО
17 Apr 2008, видяна 7459 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на „Счетоводна и данъчна практика" Ирина Маринова посочва документите,които се подават заедно с декларацията по Закон за корпоративното подоходно облагане
Данъчно третиране на задължение по ЗКПО
17 Apr 2008, видяна 6979 пъти
В бр. 11 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с, дава отговор на въпроса: Ще се приложи ли чл. 46, ал. 1 от ЗКПО за увеличаване на счетоводния финансов резултат със сумата на задълженията, за които е изтекъл давностният срок, ако задължението е отписано?
Прекратяване на регистрацията по ДДС при неуредени задължения
17 Apr 2008, видяна 5286 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на „Данъчен консултант" Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Лице се е регистрирало по ЗДДС в резултат на преобразуване. Установено е, че апортът е извършен от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. Какви могат да бъдат действията на приходната администрация?
Разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
17 Apr 2008, видяна 7847 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант, представя темата за разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
Представителни разходи, свързани с дейността
10 Apr 2008, видяна 11018 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, разглежда въпроса за представителните разходи, свързани с дейността
НАП разпространява мултимедиен диск „ДДС в България и по света”
04 Apr 2008, видяна 4880 пъти
Съобщение на НАП от 27.03.2008 г.
Признават ли се разходите от липси и брак след изтичане срока на годност
20 Mar 2008, видяна 7612 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на „Счетоводна и данъчна практика" ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с, отговаря на въпроса: Фирмата ни е производител на хранителни продукти. Как следва да се прилага чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО за продукция след изтичане срока на годност, определен с фирмена технологична документация и изискванията на Закона за храните?
Командировките на акционери за заседания на управителни съвети
20 Mar 2008, видяна 4039 пъти
В бр. 9 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с, разглежда случая: Командировките на акционери, когато са членове на управителен съвет или на съвет на директорите,как се третират по ЗКПО - като разходи за пътуване и престой, свързани с дейността на акционерното дружество, или като пътуване само в качеството им на акционери?
Безвъзмездни доставки на безплатна храна и/или добавки към нея за работниците и служителите
20 Mar 2008, видяна 5712 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експрет" Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда казуса: Като работодател безвъзмездно съм предоставял през 2007 г. по реда на чл. 285 от КТ безплатна храна на своите работници или служители. Как следва да се третира от ЗДДС възмездната доставка на стока (т.е. като облагаема доставка или като доставка, за която следва да се начисли ДДС)?
нагоре
Страница 1 от [3] 123»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР