Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Безвъзмездни доставки на безплатна храна и/или добавки към нея за работниците и служителите

20 Mar 2008, видяна 5761 пъти
реклама
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експрет" Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда казуса: Като работодател безвъзмездно съм предоставял през 2007 г. по реда на чл. 285 от КТ безплатна храна на своите работници или служители. Как следва да се третира от ЗДДС възмездната доставка на стока (т.е. като облагаема доставка или като доставка, за която следва да се начисли ДДС)?

С оглед на данъчното третиране за целите на облагането с данък върху добавената стойност следва да се подчертае, че предоставяното на храна и/или добавки към нея по реда на чл. 285 от Кодекса на труда не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, защото е част от процеса на осъществяване на независимата икономическа дейност. Това е така, тъй като самото предоставяне на безплатна храна и/ или добавки към нея по реда на чл. 285 от КТ е задължение за данъчните субекти, установено със закон, и е абсолютно нормативно условие, засягащо извършването на някои видове стопански дейности, при които трудовото законодателство изисква от работодателите максимално гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд. В същия контекст е и чл. 5,параграф 6 от Шеста Директива на Съвета 77/388/ЕИО (съответстващ на текста на чл. 16 от Директива 2006/112/ЕО, в сила от 01.01.2007 г.), съгласно който употребата от данъчно-задължено лице на стоки, които са част от неговите стопански активи, за ползване от персонала на лицето или безвъзмездното разпореждане с такива стоки за цели извън предмета на стопанската дейност на лицето, когато дължимият за тези стоки или за техни компоненти данък върху добавената стойност подлежи изцяло или частично на приспадане, се третира като възмездна доставка.

Ето защо безвъзмездните доставки на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците или служителите по реда на чл. 285 от Кодекса на труда и Наредбата за безплатната храна и/или добавките към нея не попадат в обхвата на Закона за данък върху добавената стойност (тъй като не са обхванати от разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗДДС) и за тези доставки не следва да се начислява ДДС. На основание на изричната разпоредба на чл. 70, ал. 3, т. 5 от ЗДДС, във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, ще е налице правото на данъчен кредит за стоките или услугите, които са предназначени за извършването на безвъзмездни доставки на безплатна храна и/или добавки към същата на работниците или служителите по реда на чл. 285 от Кодекса на труда и Наредбата за безплатната храна и/или добавките към нея.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР