Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Представителни разходи, свързани с дейността

10 Apr 2008, видяна 11018 пъти
реклама
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, разглежда въпроса за представителните разходи, свързани с дейността

За 2008 г. се запазва Вече придобилото традиционен характер възприемане, че извършването на стопанска дейност е свързано с необходимостта данъчнозадължените лица да извършват разходи с представителен характер. При коректното формиране на данъчната основа по реда на чл. 211 от ЗКПО следва да се определят точно начислените за съответния месец представителни разходи, свързани с дейността.

Практиката показва, че изразът „свързани с дейността" заслужава специално внимание, доколкото, ако един представителен разход не е свързан с дейността, той би участвал в преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 от ЗКПО като данъчна постоянна разлика. В този смисъл би било полезно при отчитане на представителен разход в обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО да бъде „маркирано" при какви обстоятелства е извършен той от гледна точка на връзката и обусловеността му спрямо извършваната от лицето дейност. В противен случай би могло да възникне практическо затруднение при обосноваването на конкретен представителен разход като такъв, „свързан с дейността".

Друга често срещана практическа трудност възниква по повод на разграничаването на „представителните разходи" от „разходите за реклама". Обхватът на последните се определя в § 1, т. 33 от ДР на ЗКПО като разходи за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка на данъчнозадълженото лице в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност. Подобно на други норми, в новия ЗКПО възниква въпросът, как следва да бъдат оценени „рамките на обичайното за дейността". На този въпрос не е даден еднозначен (категоричен) отговор, поради което възникват спорове с органите на приходната администрация при извършване на последващ данъчен контрол. Ако бъде възприет крайно фискален подход, то един рекламен разход може да получи данъчно третиране дори извън облагането с данък като представителен, при което да бъде обсъждана хипотеза за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по смисъла на част първа, глава четвърта от ЗКПО. Такъв практически пример е напълно възможен в случаите, при които данъчнозадълженото лице желае да популяризира нов продукт или да увеличи пазарния си дял (доколкото тези хипотези не са изключени от приложното поле на отклоненията от данъчно облагане).

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР