Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова

Страница 1 от [3] 123»

 § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Гост (гост) 07.01.2010 15:18

Колеги, как да го тълкувам това??

Трудови правоотношения са и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. (§ 1, т. 26, б.”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова)

ясно гр.дог са също е тр. правоотношения/приравнени/, НО значи ли това, че всеки, който извършва личен труд в своето ЕООД е длъжен да се осигурява по ДУК??
притеснява ме "независимо от основанието за възникването им" , това значи ли, че вписано като управител по ТЗ лице също е основание за осигуряване по ДУК, а не като самоосигуряващ се, както до сега можеше да стане?

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова гостенка (гост) 07.01.2010 15:50

Ето този въпрос ме терзае и мен от няколко дни.

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова МК Профил Изпрати email 07.01.2010 15:52

А името на закона не ти ли говори нещо?

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Федор Венедиктович Ез...  Профил 07.01.2010 16:46

Абсолютно! И от туй нагоре трябва да се ходи до данъчното да се декларира това обстоятелство. То да бяха само осигуровките, а то и Инспекцията по труда е намесена. Какво да се прави... щом ще е трудово правоотношението, трябва декларацийка по образец

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова гост (гост) 07.01.2010 17:12

декларация 1ли? а с код 22 в Д1 какво се има предвид? нали си има код 12, който се запазва? а Данък 10% в/у тези 420 да не е това целта?

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Тони (гост) 07.01.2010 17:14

целта е всеки месец осигуровки и данъци като по ТД
няма само ГВРС

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова кло Профил 07.01.2010 17:15

малее
чак вече май не ми е смешно:((

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова тони (гост) 07.01.2010 17:18

а ако само внасяш осигуровки без да получаваш доход, трябва ли да се внася авансово дод

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова кло Профил 07.01.2010 17:20

със сигурност Тони
и то 15% като при ЕТ-тата

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Федор Венедиктович Ез...  Профил 07.01.2010 17:20

За съжаление да - и за сметка на работника, и за сметка на работодателя

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова гост (гост) 07.01.2010 17:20

добре, ама нали има наредба за самоосигуряващинте се... или тя е само наредба не е ЗДДФЛ

КСО

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.

и ни препращат към добре познатата ни вече:

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА
В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г.
Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.

Раздел I.
Обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и на работещите без трудово правоотношение
Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова EEE (гост) 07.01.2010 17:22

ДА, ОБАЧЕ НАРЕДБАТА ИМА ПРОМЯНА СЧИТАНО ОТ 01.01.2010

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова § 22 Профил 07.01.2010 17:22

изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.

госте бе --- тая не е ли малко ---- старичка?

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова кло Профил 07.01.2010 17:22

гост (гост) 07.01.2010 17:20

я, не разваляй купона!:))

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Гост (гост) 07.01.2010 17:24

ами чел, чел недочел...

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Стоян (гост) 07.01.2010 17:24

Как самоосигуряващ се съдружник при 420 определен мин ще внася?
420 - 100,80 = 319,20
10% ДОД са 31,92
Няма работодател и работник
Прави се чрез дружеството и се декларира заедно с ТД
Номера е да няма 25% НПР

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова John Профил 07.01.2010 17:26

Закон за нормативните актове
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения.
(2) За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.
.....
Чл. 6. Министерският съвет издава постановления:
1) когато приема правилници, наредби или инструкции;
2) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) когато урежда съобразно законите неуредени от тях обществени отношения в областта на неговата изпълнителна и разпоредителна дейност.

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова милена (гост) 07.01.2010 17:27

аз на пръв прочит разбрах от тази "хубавиня", че целта е за самоосигуряващите да отпаднат необходимо присъщите разходи и при изплащане на възнаграждение да им се удържа ДОД, а не като таз годишната свободия:)

но няма да се учудя, ако се наложи освен вносикте, които те правят за своя сметка, и работодателят да внесе нещичко, пък и по ДУК не е лошо да се поосигуряват тези мушмуроци - началници...аман от всичко

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Федор Венедиктович Ез...  Профил 07.01.2010 17:28

милена, пожелавам ти един ден да станеш началничка, да видиш колко е хубаво!

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Стоян (гост) 07.01.2010 17:31

Правилно ли тълкувам в поста от 17:24?

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова милена (гост) 07.01.2010 17:31

:)
кометарът ми беше писан с ирония, но това няма как да се разбере тук

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Мила (гост) 07.01.2010 17:33

Мисля като Стоян

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова кло Профил 07.01.2010 17:34

пък аз мисля като ФВЕ, засега
защото трудно мисля!:))

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Федор Венедиктович Ез...  Профил 07.01.2010 17:38

Мерси Кло, че аз взех да се притеснявам вече... Съвсем ни подлудиха тези управляващи. Аман вече!
Не кажат един път завинаги една точна сума колко искат, ами ги разцъкали бетер от циганите на параграфи и параграфчета, само и само да се прекараш да платиш някъде каквото не е трябвало

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова гост (гост) 07.01.2010 17:39

Милена аз те разбрах, ама има хора мераклии, в туй ЕООД хам бачкатори, хем и на ДУК, хем ще си делкат и осигуровките с дружеството. Искат хората ДУК и това е.

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова кло Профил 07.01.2010 17:40

а не може така!

една точна сума колко искат

ще вземеш да я платиш пък после да се окаже,че не стига:))

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова slaw (гост) 07.01.2010 17:45

нищо не разбрах от коментара ви. Сега ако някой е така добър, ако може да обясни-СОЛ от 2010г. как трябва да се осигуряват. Мен ме интересува за Управител на ООД, който до сега не е бил по ДУК, просто се осигурявал на 260лв. Сега какво ще стане с мен/да поя2сня не съм счетоводител/, но често чета в сайта ви и научавам много неща за което благодаря

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Федор Венедиктович Ез...  Профил 07.01.2010 17:47

Ох, съвсем накратко искат една купчина пари, и по-неприятното трябва да им се носи и една камара декларации

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова слав (гост) 07.01.2010 17:50

Федор, моля те ако имаш време бъди по подробен. Не мога ли да се осигурявам на 420, без дод, трябва ли да сключвам ДУК, задължително ли е , че там едни прагове за управители.........и какви декларации

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Албена (гост) 07.01.2010 17:50

ФВЕ, внасяш излишна паника, ак оправилно те разбирам.
Промяната касае единствено доходите по отношение на ЗДДФЛ /а именно, че въпросните собственици вече няма да се облагат по Чл.43 и няма да им се приспадат НПР/. За целите на социалното осигуряване няма пречка да си останат самоосигуряващи се. Няма нужда да хукват да регистрират ДУК.

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Надя (гост) 07.01.2010 17:52

slaw, до сега 260, от сега 420
няма нпр, всеки месец се внася дод и всичкото това се декларира с Д1 и Д6 както при ТД
в Д1 си пишеш осигуровките 16% за лицето, няма отработени часове
За друго май в момента се не сещам

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова хаха (гост) 07.01.2010 17:53

Абе вие не разбирате ли, че всички регистрирани се забавляват в тая тема

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова АйдеБе (гост) 07.01.2010 17:54

"всеки месец се внася дод и всичкото това се декларира с Д1 и Д6 както при ТД"

Айде бе!!!

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова слав (гост) 07.01.2010 17:56

що се бъзикате бе хора, щом сме седнали да четем и пишем, значи ни интересуват тия неща. Не сме цъфнали , но нали и ние работим и създаваме работа и за други

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова боза (гост) 07.01.2010 17:57

Да, създаваме работа за счетоводители,
а те се гаврят.

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова слав (гост) 07.01.2010 18:00

имам среща с счетоводителката си в понеделник / плащам и /, не се дразнете, просто исках да се орентирам в ситуацията, ама вие не щете

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова § 22 Профил 07.01.2010 18:03

слав (гост)

ми потрай до понеделник.

/не си разваляй уикенда/

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Бармалей Профил Изпрати email 07.01.2010 18:04

John от 07.01.2010 17:26

На основата на тези цитати би ли ми обяснил дали ЗДДФЛ целенасочено е предвидил такова регулиране на обществените отношения, при което по-изгодно е Бармалей да чисти палубата на боцмана, а боцманът да чисти палубата на Бармалей вместо всеки да чисти собствената си кочина... шхуна

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова счетка (гост) 07.01.2010 18:06

Аз нямам среща със счетоводител, защото аз съм но не ми стана ясно.
Какво става със съдружниците?
самоосигуряват се за целите на КСО върху 420, за целите на ЗДДФЛ са приравнени към ТД, няма НПР, но кога внасят ДОД?

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова § 22 Профил 07.01.2010 18:08

но кога внасят ДОД?

два пъти в месеца - един път авансово и после ----- доплащат

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова счетка (гост) 07.01.2010 18:12

Аз питам сериозно, но явно не ви се занимава
Наздраве Ивановци и Иванки и утре е ден

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова vvvvv (гост) 07.01.2010 18:12

счетка, когато полагат личен труд

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова иванова (гост) 07.01.2010 18:14

и кога полагат личен труд, как го оформяте това за личния труд, с гр. договор ли , как?????????

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова § 22 Профил 07.01.2010 18:15

когато полагат личен труд

бе то некои полагат, ма не плащат. как ли го правят?!?

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова vvvvv (гост) 07.01.2010 18:17

ами като се самоосигуряват на 420 лв за 2010 г :)

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова слав (гост) 07.01.2010 18:17

ясно, всички сте уморени и нещете да кажете, останете си със здраве

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова иванова (гост) 07.01.2010 18:19

420лв е осигурителен доход, СОЛ само се осигурява в/у него а не го получава, задължително ли е да получава доход от дружеството и как го оформяте вие

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова Федор Венедиктович Ез...  Профил 07.01.2010 18:21

Абсолютно задължително! Нали трябва да яде, пък и бензин за BMW-то? Не е лесно да си началник

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова vvvvv (гост) 07.01.2010 18:25

на мен пък мама и тати ми ги плащат тия работи
та нема нужда и от ЕООД то :)
 

 RE: § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ - нова John Профил 07.01.2010 18:25

Добре, хайде сериозно. Че да не ми тежи след време някое сепуко на съвестта.

26, буква "и" се отнася единствено за доходи, получавани от самоосигуряващите се в собственото им дружество, изплащани за любимия на всички "личен труд". Т.е. за плащания без договор за управление, без трудов договор (те са си уредени в предходните букви, не забелязвате ли?!?). Какво остава - "гражданският" договор.
Нищо общо няма този доход с осигурителните вноски. Освен това направената от някой сметка да се вадят от този доход преди данъчното му облагане по реда на 42 ЗДДФЛ осигурителните вноски за сметка на лицето е сметка без кръчмаря. Защото в съответната разпоредба на 42 е предвидено да се намали данъчната основа с вноските, ама внесени ЧРЕЗ дружеството, а от 01.01.2010 вноските трябва да се внасят от лична сметка на лицето или кеш - по неговия ЕГН. Четете в утрешния брой на ДВ измененията в наредбата за самоосигуряващите се лица.
Ако си направите труда да прочетете и измененията в Н-8 от бр. 1 на ДВ (не забравяйте да хвърлите едно око и на поправката в утрешния брой 2) и в указанията за Д1, ще откриете, че самоосигуряващият се продължава да си подава Д1 с реквизитите, както бяха до сега, без всякакъв данък в нея. А дружеството само за данъка подава Д1 с код 90, в която се попълват САМО полетата, имащи връзка с данъка.

Е, толкова засега. Който разбрал, разбрал. Който не разбрал, да поизучи нормативните актове.
реклама
Нагоре
Страница 1 от [3] 123»

ODIT.info > Дискусия > Данъци