Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. Кредитно известие, параграф, прихващане

 Кредитно известие, параграф, прихващане olive Профил 14.05.2019 14:29

Моля за помощ. 2018 г. са закупени материали от фирма, осчетоводени по 6019 и § 1015 и заведени задбалансово по 9909. През 2019 г. част от тези материали са върнати на фирмата по издадено кредитно известие, намалена е сметка 6019 и сметка 9909. По фактура са получени ДМА, на стойност, колкото е стойността на кредитното известие. ДМА е осчетоводено по сметка 2041. По кредитното известие и по фактурата няма реално плащане-няма движение на парични средства. Разплащането е с прихващане. Въпросът ми е трябва ли да си коригирам и параграфите от тази година, т.е да намаля § 1015 и да увелича § 5201, обърква ме това, че реално няма движение на пари. А и върнатите материали са закупени предходна година, тогава са отразени по § 1015. Не получих и категоричен отговор от ръководното финансово звено. Ако не коригирам параграфите се получава разлика между оборотна и касов отчет.

 RE: Кредитно известие, параграф, прихващане b0b0 Профил 14.05.2019 14:41

Нашата счетоводна програма иска дори и да няма парично движение (например операция 6019/4010) отчитането да минава и през параграфи и дейност.

Като сте намалили 6019 коя е насрещната сметка?

 RE: Кредитно известие, параграф, прихващане olive Профил 14.05.2019 14:52

Операцията е 6019/4010 със отрицателна стойност за КИ.
2041/4010 с положителна стойност за фактурата.
Така 4010 всъщност не се променя. Не съм осчетоводявала по параграфи, явно трябва да го направя.

Ами ако имате неплатена фактура, тя би трябвало да не се включва в касовия отчет, счетоводната ви програма я приспада, или вие ръчно го правите-щом веднага я отразявате по параграф?
А ако имате платен аванс, отразен по Дебита на 4020 - веднага ли отразявате по съответен параграф?

 RE: Кредитно известие, параграф, прихващане rosipop Профил Изпрати email 14.05.2019 16:00

Няма нищо страшно при неравнение на сметки с параграфи! Просто в обяснителната записка към касовия отчет описвате ситуацията - предимство на съдържание пред форма!

 RE: Кредитно известие, параграф, прихващане olive Профил 14.05.2019 16:04

При нас явно има-даже ми е коригиран отчета. Въпреки, че в обяснителната записка съм пробвала да опиша подробно. Както и да е. Исках да знам как е правилно да постъпя.

 RE: Кредитно известие, параграф, прихващане b0b0 Профил 14.05.2019 21:21

За осчетоводяването на КИ погледни т. 8.6. от ДДС20, не съм сигурен, но мисля че се отнася за случая: "Възстановените приходи и разходи на начислена основа (включи-телно и за отчетени приходи и разходи от минали години) се отчитат аналогично на посочения в т.т. 7.13 и 7.14 ....... Аналогично, възстановяването на разхода се отчита, като се кредитира съответната разходна счетоводна сметка, по която първоначално е бил отчетен разхода срещу дебитиране на банкова, разчетна или друга сметка."

При нас при начислени разходи, но неплатени фактури или начислени приходи, но неполучени, в справката за равнение на параграфите влизат както приходните и разходните сметки, също и разчетните взимания/задължения. Осчетоводяването по сметки, параграфи, дейности и друга аналитичност, ако има, става едновременно. Контировката не може да се завърши без някой елемент.
 

 RE: Кредитно известие, параграф, прихващане olive Профил 15.05.2019 12:00

Много благодаря! В т. 7.14 от ДДС 20 си го пише - ще си намаля параграфа.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет