Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП

Страница 3 от [3] «123
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Публикации

СС 33 - Доходи на акция
21 Feb 2006 20:46ч, видяна 7831 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
СС 34 - Междинно счетоводно отчитане
19 Feb 2006 22:10ч, видяна 5772 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
СС 34 - Приложение 1
19 Feb 2006 21:59ч, видяна 2722 пъти
Примерна илюстрация на периоди,за които се изисква да бъдат представяни междинни финансови отчети
СС 34 - Приложение 2
18 Feb 2006 10:11ч, видяна 3415 пъти
Примери за прилагане на принципите за признаване и оценка при изготвянето на междинни финансови отчети
СС 34 - Приложение 3
18 Feb 2006 10:10ч, видяна 2148 пъти
Примери за използване на приблизителни оценки в междинните финансови отчети
СС 35 - Преустановявани дейности
18 Feb 2006 10:09ч, видяна 2816 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
СС 35 - Приложение 1
16 Feb 2006 21:16ч, видяна 2873 пъти
Примерни оповестявания
СС 35 - Приложение 2
16 Feb 2006 21:16ч, видяна 2246 пъти
Класификация на дейностите от предишни периоди
СС 36 - Обезценка на активи
16 Feb 2006 21:14ч, видяна 9108 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
СС 37 - Провизии,условни задължения и условни активи
15 Feb 2006 16:01ч, видяна 5255 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
СС 38 - Нематериални активи
15 Feb 2006 15:50ч, видяна 7283 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
CC 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
13 Feb 2006 17:27ч, видяна 11196 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
СС 41 - Селско стопанство
13 Feb 2006 17:13ч, видяна 11076 пъти
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
СС 41 - Приложение 1
12 Feb 2006 14:41ч, видяна 3337 пъти
Отчет за движението на животните
СС 41 - Приложение 2
12 Feb 2006 13:34ч, видяна 3551 пъти
Отчет за движението на животните по видове
нагоре
Страница 3 от [3] «123

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР