Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Страница 2 от [3] «123»

Публикации

Отклонение от данъчното облагане
14 Mar 2008, видяна 4830 пъти
В бр. 8 от 2008 г. на в.„Кеш" Иван Дочев, д.е.с, дава отговор на следните въпроси: 1. През 2007 г. с договор за заем управителят на фирмата предостави временна финансова помощ на дружеството. Как трябва да се определи процентът на дължимата лихва? 2. След като се договори съответният процент лихва по договора за заем, то тази лихва доход ли е за физическото лице?
Преизчисляване на авансови вноски
14 Mar 2008, видяна 5719 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на „Данъчен консултант" е представено преизчисляването на месечната авансова вноска за първото тримесечие през април от текущата година.
Промени при данъка, удържан при източника
14 Mar 2008, видяна 4560 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант, представя промените при данъка, удържан при източника.
Определяне на аваносови вноски
13 Mar 2008, видяна 5889 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Данъчна практика" Цветана Иванова, гл. експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" при ЦУ на НАП, разглежда случай за определяне на авансовите вноски, когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за годината преди предходната, както следва:
Служебните бележки по ЗДДФЛ
13 Mar 2008, видяна 4988 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Експерт" Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда казуса: Кой образец на служебни бележки може да се използва при определянето на годишния размер на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение към 31.12.2007 г., доколкото през 2007 г. бяха утвърдени два образеца на „служебни бележки": по чл. 38 от ЗОДФЛ (обн. ДВ, бр. 2 от 2007 г.) и по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 92 от 2007 г.)?
НАП публикува Наръчник по ДДС в интернет
12 Mar 2008, видяна 4245 пъти
Съобщение на НАП от 12.03.2008 г.
Облекчен данъчен режим за ЗКПО за малките предприятия
10 Mar 2008, видяна 3574 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на въпроса: Какви авансови вноски за корпоративен данък през първото тримесечие на 2008 г. трябва да прави предприятие, което има оборот за предходната година до 200 000 лв.?
Начисляване на данъчни амортизации
09 Mar 2008, видяна 5373 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „Експерт" д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: При бездействие на ДМА за период над 3 месеца може или е задължително да не се начислява данъчна амортизация?
Процедурата по разясняване на данъчното и осигурителното законодателство от НАП
09 Mar 2008, видяна 3860 пъти
В бр.12 от 2007 г. на сп. „Финанси и право" Биляна Гецова, данъчен експерт, разяснява процедурата по разясняване на данъчното и осигурителното законодателство от НАП.
Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2007 г.
09 Mar 2008, видяна 5679 пъти
Национална агенция за приходите
Период за пренасяне на данъчни загуби от източник в страната
08 Mar 2008, видяна 3870 пъти
В бр. 11 от 2007 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант ,разглежда темата за пренасянето на данъчни загуби от източник в страната
Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.
08 Mar 2008, видяна 3762 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „финанси и право" Веска Димитрова, данъчен консултант, разглежда годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.
Третиране по ЗКПО на приходите от продажба на бракувани активи
07 Mar 2008, видяна 3980 пъти
В бр. 11 от 2007 г. на сп. „Данъчна практика" Мария Босолова отговаря на Въпроса: Подлежат ли на преобразуване за целите на корпоративното облагане за 2007 г. приходите от продажба на бракувани материални запаси и дълготрайни материални активи?
Изчисляване на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ
07 Mar 2008, видяна 4826 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „Експерт" д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Как следва да се процедира, ако от трудовата книжка на лице, постъпило на работа от октомври месец, е видно, че до септември месец е работило при друг работодател, но не е представило служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ от другия работодател?
Патентните декларации вече се подават в общините
06 Mar 2008, видяна 2385 пъти
Информация от НАП
Патентен данък
06 Feb 2008, видяна 10804 пъти
От 2008 г. патентният данък е местен данък
НАП проверява грешни VIES декларации
18 Aug 2007, видяна 4418 пъти
Грешни VIES декларации
Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица
08 Jan 2007, видяна 18830 пъти
Коментар на Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица
нагоре
Страница 2 от [3] «123»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР