Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Други

Страница 1 от [3] 123»

Публикации

ОБУЧЕНИЕ по EXCEL за СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ТРЗ СПЕЦИАЛИСТИ
26 Aug 2011 15:55ч, видяна 11776 пъти
Имаме удоволствието да ви предложим семинар по Excel предназначен за счетоводители и ТРЗ специалисти.
Спечелете безплатен курс за АССА DipIFR - международната квалификация за МСФО на АССА
от BPP, 13 Nov 2009 10:00ч, видяна 25358 пъти
Смятате ли, че сте добре запознати с Международните Стандарти за Финансова Отчетност (МСС/МСФО)? А искате ли да получите международна квалификация по МСФО безплатно? Сега е момента да се заемете сериозно с професионалното си развитие, за да подпомогнете кариерата си и да бъдете защитени от икономическата нестабилност.
Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ търси независим одитор
от КРС, 18 Aug 2009, видяна 10649 пъти
Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за събиране и разглеждане на оферти за сключване на договор за извършване на независим одит на изпълнението на дейностите по проект от Оперативна програма „Административен капацитет”.
Национален осигурителен институт
от odit.info, 30 Jul 2008 10:50ч, видяна 11539 пъти
Писмо на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” до Районните управления ”Социално осигуряване” и Столичното управление ”Социално осигуряване” относно уеднаквяване на практиката при заверяването на осигурителните книжки
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. За приемане и съхранение на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
от odit.info, 28 Jul 2008 13:12ч, видяна 14044 пъти
Обн., ДВ, бр. 57 от 12.07.2005 г., в сила от 1.07.2005 г., изм. и доп., бр. 40 от 18.05.2007 г.
Указание № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. на МТСП
15 Jul 2008 15:54ч, видяна 6384 пъти
Прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Прекратяване на трудов договор на учител по чл.328 ал.1 т.10
02 Jul 2008, видяна 14846 пъти
Ако учителите отговарят на изискванията по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, няма пречка трудовите им правоотношения да бъдат прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5565 София, 05/14/2008
18 May 2008, видяна 4464 пъти
Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи април две хиляди и осма година в състав:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 на МС от 7.05.2008 г.
18 May 2008, видяна 6390 пъти
Наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружества, които те контролират
Указание от 25.06.2007 г. на НЗОК
05 Mar 2008, видяна 3810 пъти
Издаване на здравноосигурителна книжка
Становище относно определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол
28 Jan 2008, видяна 4358 пъти
Определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г.
Указания № ПК 25-1 от 23.07.2007 г. на МТСП
25 Oct 2007, видяна 4472 пъти
Прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Въпроси и отговори
26 Sep 2007, видяна 5302 пъти
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Проект за промени в националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
27 Aug 2007, видяна 4800 пъти
Проект за промени в националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, изготвен от Министерството на финансите
Информация за работодатели при командироване на наети работници и служители
28 Jul 2007, видяна 6495 пъти
Информация за работодатели при командироване на наети работници и служители
Информация за удостоверяването на български и чужд стаж от НОИ
28 Jul 2007, видяна 7437 пъти
Информация за удостоверяването на български и чужд стаж от НОИ
Указание № УК-6 от 16.05.2007 г. на МФ
21 Jul 2007, видяна 3997 пъти
Данъчния статут и данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (отм.) и Закона за корпоративното подоходно облагане (в сила от 01.01.2007 г.) на висшите училиша - държавни и частни, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени в Закона за висшето образование
Указание № УК-4 от 12.02.2007 г. на МФ
10 Jul 2007, видяна 3128 пъти
Реда и условията за превеждане и отчитане на паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговските дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала
Становище № 93-04-77 от 17.04.2007 на МФ
11 Jun 2007, видяна 3819 пъти
Становище за данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки или услуги във връзка с приватизационни сделки по чл.1, ал.2 от закона приватизацията и следприватизационен контрол
нагоре
Страница 1 от [3] 123»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР