Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 3 от [9] «12345678»

Практика: последни | най-четени

Вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”
от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 20 Oct 2008 14:18ч, видяна 6171 пъти
Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя урежда:
Зачитане на осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски
от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 20 Oct 2008 14:13ч, видяна 10523 пъти
На осигурените лица, които извършват дейностите, определени в чл.4, ал.1 и 2 от КСО и на лицата работещи без трудови правоотношения за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
Социални разходи и осигурителна тежест
от от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 08 Oct 2008 10:21ч, видяна 12233 пъти
Работодателят предоставя парите, но работниците решават как да бъдат похарчени те
Здравноосигурителни вноски за лицата работещи по граждански договори
от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 29 Sep 2008 07:27ч, видяна 13158 пъти
Основанието за внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата работещи по договор с възложител за работа без трудово правоотношение (граждански договор) е чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.
Особености, свързани с информацията, подавана от самоосигуряващите се в НАП
от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 17 Sep 2008 07:59ч, видяна 10695 пъти
Самоосигуряващите се внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Редът за осигуряването им е определен в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Как се осигурява прокурист на едноличен търговец през 2008 г.
от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 12 Sep 2008 16:32ч, видяна 9141 пъти
Прокуристите на еднолични търговци са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове, тъй като са включени в обхвата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
Работещите на повече от едно основание се осигуряват по специален ред
от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 02 Sep 2008 10:37ч, видяна 9417 пъти
Доходът върху, които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване включва всички възнаграждения, включително начислените, но неизплатени и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Оценка на риска на работното място
от МТСП, 31 Aug 2008 20:15ч, видяна 9077 пъти
Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск.
Застраховка за риска „Трудова злополука”
от odit.info, 11 Aug 2008 14:00ч, видяна 7232 пъти
Работодателите са задължени да застраховат за риска „трудова злополука” работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.
Нощен труд
от odit.info, 08 Aug 2008, видяна 18111 пъти
Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа.
От ДВ: Обнародвана е наредба за професионалните болести
от odit.info, 26 Jul 2008, видяна 7127 пъти
През изминалата седмица в "Държавен вестник" бе обнародвана Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
Документална обоснованост в ЗКПО
22 Jul 2008 21:12ч, видяна 15366 пъти
В бр. 4 от 2008 г. на в. „Данъчен консултант" Мая Жотева, данъчен консултант, представя темата за документалната обоснованост на стопанските операции в данъчните закони
Облагане на доходите от наеми при условията на плоския данък
22 Jul 2008 21:02ч, видяна 10858 пъти
В бр. 6 от 2008 г. на сп. „Български счетоводител" Илия Николов, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Как ще се облагат доходите от наеми при условията на плоския данък?
Последващо оценяване след първоначално придобиване на инвестиционен имот
22 Jul 2008 20:57ч, видяна 7770 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Райна Стефанова, д.е.с, отговаря на въпроса: Как се извършва последващо оценяване след първоначалното придобиване на инвестиционен имот?
Авансово облагане с плосък данък
22 Jul 2008 20:51ч, видяна 7126 пъти
В бр. 4 от 2008 г. на в.„Данъчен консултант" Илия Николов, данъчен консултант, разглежда облагането с плосък данък на доходите от трудови правоотношения
Не спазвайте указаното в писмо 26-323 от 08.11.2007 г. на МТСП
16 Jul 2008, видяна 7204 пъти
Писмо изх. № 26-323 от 08.11.2007 г. на МТСП относно: заплащането за извънреден труд, съдържа много интересна и ... неверна информация.
Социално и здравно осигуряване на повече от едно основание
от Румяна Станчева, 10 Jul 2008 13:32ч, видяна 12514 пъти
Всички лица, получаващи доходи на различни основания по чл. 4, ал. 1 от КСО, внасят месечните осигурителни вноски за ДОО върху сбора от получените доходи.
Договорите за строителство – МСС 11 или МСС18
05 Jul 2008 10:00ч, видяна 11022 пъти
Преди броени дни Комитетът за разяснения на Международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) издаде ново разяснение, чиито пореден номер е 15.
Осигуряване на управители на търговски дружества, работещи и по трудов договор
от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 25 Jun 2008 09:46ч, видяна 10162 пъти
Провеждането на държавното обществено осигуряване на работещите по трудови договри и на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се извършва на две различни основания.
Промените в капитала на компаниите ще се представят по нов начин
от Дневник, 25 Jun 2008 08:45ч, видяна 8261 пъти
Европейската комисия предлага ревизираният МСС1 да се прилага в ЕС
нагоре
Страница 3 от [9] «12345678»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР