Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 7 от [9] «123456789»

Практика: последни | най-четени

Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.
08 Mar 2008, видяна 3779 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „финанси и право" Веска Димитрова, данъчен консултант, разглежда годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.
Третиране по ЗКПО на приходите от продажба на бракувани активи
07 Mar 2008, видяна 3996 пъти
В бр. 11 от 2007 г. на сп. „Данъчна практика" Мария Босолова отговаря на Въпроса: Подлежат ли на преобразуване за целите на корпоративното облагане за 2007 г. приходите от продажба на бракувани материални запаси и дълготрайни материални активи?
Изчисляване на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ
07 Mar 2008, видяна 4849 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп. „Експерт" д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Как следва да се процедира, ако от трудовата книжка на лице, постъпило на работа от октомври месец, е видно, че до септември месец е работило при друг работодател, но не е представило служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ от другия работодател?
Временна данъчна разлика от обезценка на вземания
07 Mar 2008, видяна 6120 пъти
В бр. 18 от 2007 г. на сп. „Български счетоводител" Бойка Брезоева, д.е.с, разяснява обратното проявление на данъчната временна разлика от обезценка на вземания
Патентните декларации вече се подават в общините
06 Mar 2008, видяна 2401 пъти
Информация от НАП
Патентен данък
06 Feb 2008, видяна 10833 пъти
От 2008 г. патентният данък е местен данък
Кодове за вид плащане в сила от 01.01.2008 г.
02 Feb 2008, видяна 15244 пъти
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ за Републикански данъци; Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО); Здравноосигурителни вноски (към НЗОК); Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО); Вноски към фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) и Вноски към учителски пенсионен фонд (УПФ)
Относно счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове в предприятията от реалния сектор
02 Jan 2008, видяна 14243 пъти
Счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове
ЕЛЕКТРОННАТА ФАКТУРА ЗАМЕНЯ ХАРТИЕНАТА
13 Nov 2007, видяна 9699 пъти
На 06 Ноември Банксервиз АД представи за пръв път у нас Е-Faktura – електронна фактура, която замества познатия досега традиционен хартиен носител.
Справка за размерите на осигурителните вноски по кодове за фондовете на ДОО за 2007 г.
20 Oct 2007, видяна 7840 пъти
Справка за размерите на осигурителните вноски
НАП проверява грешни VIES декларации
18 Aug 2007, видяна 4434 пъти
Грешни VIES декларации
Счетоводно отчитане при ликвидация и несъстоятелност
25 Jul 2007, видяна 28977 пъти
Счетоводно отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Доставки,свързани със земя и сгради
20 Feb 2007, видяна 23272 пъти
Доставки,свързани със земя и сгради и тяхното данъчно третиране и счетоводно отчитане
Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви
18 Feb 2007, видяна 27654 пъти
Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2006 година
Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица
08 Jan 2007, видяна 18868 пъти
Коментар на Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Предлагаме примерни образци на формуляри по ЗДДС
20 Dec 2006, видяна 9232 пъти
Примерни образци
ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪНШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ
18 Dec 2006, видяна 16036 пъти
Промяната на Закона за счетоводството (ЗСч), публикувана в ДВ, бр. 63 от 04.08.2006 година, влиза в сила от същата дата и се отнася до това, как да се идентифицират лицата, регистрирани в Националната агенция по приходите, чрез издадените от тях първични счетоводни документи.
нагоре
Страница 7 от [9] «123456789»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР