Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 1 от [47] 123456»

Нормативи: последни | най-четени

Относно излезлите от употреба МПС
от liwanova, 28 Feb 2012, видяна 8589 пъти
Как работите вие?
ОБУЧЕНИЕ по EXCEL за СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ТРЗ СПЕЦИАЛИСТИ
26 Aug 2011 15:55ч, видяна 12671 пъти
Имаме удоволствието да ви предложим семинар по Excel предназначен за счетоводители и ТРЗ специалисти.
Спечелете безплатен курс за АССА DipIFR - международната квалификация за МСФО на АССА
от BPP, 13 Nov 2009 10:00ч, видяна 26126 пъти
Смятате ли, че сте добре запознати с Международните Стандарти за Финансова Отчетност (МСС/МСФО)? А искате ли да получите международна квалификация по МСФО безплатно? Сега е момента да се заемете сериозно с професионалното си развитие, за да подпомогнете кариерата си и да бъдете защитени от икономическата нестабилност.
Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ търси независим одитор
от КРС, 18 Aug 2009, видяна 11315 пъти
Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за събиране и разглеждане на оферти за сключване на договор за извършване на независим одит на изпълнението на дейностите по проект от Оперативна програма „Административен капацитет”.
Важни правила при подаване на данни за декларации обр. №1 и №3
от НАП, 08 May 2009 15:57ч, видяна 43111 пъти
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ С ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. 1 И ОБР. 3 ОТ НАРЕДБА № Н-8 Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ:
Писмо на ЦУ на НАП до Дирекциите ”ОУИ”
от ЦУ на НАП, 08 May 2009 15:50ч, видяна 15477 пъти
ОТНОСНО: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС
Указание на НОИ Изх. .№ 91-01- 71/ 24.03.2009 г.
от Главна дирекция “Пенсии”, 15 Apr 2009 17:14ч, видяна 22183 пъти
ОТНОСНО: измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 38 на Министерския съвет от 17 февруари 2009 г. (обн. ДВ, бр. 16/27.02.2009 г.), в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 7 и 20, които влизат в сила от 1 април 2009 г.
Указание на НАП - изх.№91-00-121/ 20.03.2009 год.
от НАП, 23 Mar 2009 19:28ч, видяна 19595 пъти
Относно: Данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС съгласно новите чл. 73а и чл. 180а от ЗДДС и § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) и чл. 81, ал.5 от ППЗДДС (ДВ, бр. 4 от 2009г.)
Указание изх. № 91-01-54/4.03.09 на НОИ
от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”, 10 Mar 2009 15:12ч, видяна 15232 пъти
ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Указание на НОИ относно изменение на указанията, дадени с писмо № 91-01-18 от 22.01.2009 г.
09 Feb 2009 10:29ч, видяна 12513 пъти
ОТНОСНО: изменение на указанията, дадени с писмо № 91-01-18 от 22.01.2009 г. в частта, отнасяща се за преизчисляването на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване по § 22з, ал. 2 от ПЗР на КСО
Относно производства по регистрация по ЗДДС на лицата по чл. 30 от ЗТТИ
от Федор Венедиктович Езерский, 02 Feb 2009, видяна 10336 пъти
Указание № 91-00-44/30.01.2009 г. относно: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/
Кодове за вид плащане
26 Jan 2009 11:30ч, видяна 50359 пъти
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ В СИЛА ОТ 01.01.2009г.
УКАЗАНИЕ на НОИ
от odit.info, 23 Jan 2009 16:21ч, видяна 26621 пъти
ОТНОСНО: разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. /Обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно осигуряване, и измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 321 на Министерския съвет от 19 декември 2008 г. (Обн. ДВ, бр. 1 от 06.01.2009 г.)
УКАЗАНИЕ на НАП / Изх.№ 24-00-2 от 12.01.2009 г.
от odit.info, 13 Jan 2009 16:44ч, видяна 23083 пъти
Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
МСФО 2 - Плащане на базата на акции
09 Jan 2009 17:55ч, видяна 10828 пъти
МСФО 3 - Бизнес комбинации
09 Jan 2009 17:53ч, видяна 19133 пъти
МСФО 4 - Застрахователни договори
09 Jan 2009 16:57ч, видяна 12707 пъти
нагоре
Страница 1 от [47] 123456»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР