Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 6 от [47] «1234567891011»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 24-33-180 от 04.02.2008 г. на НАП
15 Jul 2008 15:23ч, видяна 6035 пъти
Документите, необходими за доказване на вътреобщностно придобиване на стоки
Писмо № 62-03 от 10.01.2006 г. на МТСП
08 Jul 2008 16:02ч, видяна 5003 пъти
Отношенията между дружеството и неговия управител не могат да бъдат регламентирани и разглеждани като трудови правоотношения
Прекратяване на трудов договор на учител по чл.328 ал.1 т.10
02 Jul 2008, видяна 15578 пъти
Ако учителите отговарят на изискванията по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, няма пречка трудовите им правоотношения да бъдат прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
Писмо № 24-00-12 от 23.06.2008 г. на НАП
01 Jul 2008 12:15ч, видяна 8249 пъти
Данъчното третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокола по чл.117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС
Писмо № 24-00-13 от 27.06.2008 г. на НАП
30 Jun 2008 09:21ч, видяна 4841 пъти
Относно лицата упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариуси /не подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС/
Писмо № 26-I-48 от 23.06.2008 г. на НАП
27 Jun 2008 14:13ч, видяна 4996 пъти
Данъчно третиране и документиране на доставка на счетоводна услуга и услуга - акредитирано представителство, извършвана от акредитиран представител на чуждестранни лица, регистрирани по ЗДДС и водене на документация и отчетност в съответствие с изискванията на ЗДДС за доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл.95, ал.2 от ЗДДС, извършени от чуждестранно лице чрез акредитиран представител
Писмо № 20-00-967 от 23.06.2008 г. на НАП
27 Jun 2008 14:05ч, видяна 8600 пъти
Определяне на код по Националната класификация на професиите и длъжностите
Писмо № 20-12-54 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 11:07ч, видяна 5506 пъти
Правото на данъчен кредит при ползване режима на чл.173 от ЗДДС
Писмо 3-658 от 05.02.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 11:01ч, видяна 3917 пъти
Облагане по реда на ЗДДС на услуги, предоставени на данъчно задължено лице, установено в държава членка на ЕС
Писмо № 96-00-26 от 16.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:56ч, видяна 4114 пъти
Прилагане на ЗДДС по отношение на получени целеви субсидии за отглеждане на животни и производство на сурово мляко
Писмо № 24-31-106 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:53ч, видяна 3296 пъти
Данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на персонал за кораби и право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС
Писмо № 24-32-76 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:44ч, видяна 4929 пъти
Данъчното третиране на получена услуга по чл. 21, ал. З от регистрирано за целите на ДДС лице
Писмо № 23-33-105 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:40ч, видяна 3618 пъти
Извършването на доставки по чл.43 от ЗДДС
Писмо № 26-C-30 от 31.01.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 18:29ч, видяна 3840 пъти
ДДС при безвъзмездно ВОП на рекламни материали и мостри
Писмо № 24-33-70 от 31.01.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 18:22ч, видяна 5223 пъти
Доставка на стока с монтаж и инсталация
Писмо № 24-30-112 от 31.01.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 18:13ч, видяна 4025 пъти
Приложението на чл.44, ал.1, т.1 от ЗДДС
Писмо № 20-19-36 от 07.03.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 17:55ч, видяна 5414 пъти
Ползване на данъчен кредит за фактурирана услуга по отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна. Документиране във връзка с ползването на ваучерите за храна при работодателя.
Писмо 1-ИТ-00-15 от 01.02.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 17:46ч, видяна 3920 пъти
Облагане с ДДС на консултантски услуги
Писмо 3-579 от 01.02.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 17:35ч, видяна 4794 пъти
Прилагане на разпоредбите на чл.176а и чл.176б от Закона за данък върху добавената стойност
Писмо 3-11-93 от 06.03.2008 г. на НАП
17 Jun 2008 11:04ч, видяна 4527 пъти
Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с дерегистрацията на лице, регистрирано на основание чл. 132 от закона
нагоре
Страница 6 от [47] «1234567891011»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР