Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив

Страница 2 от [39] «1234567»

Най-новото в Архив

Писмо изх. № 26-323 от 08.11.2007 г. на МТСП относно: заплащането за извънреден труд
16 Jul 2008, видяна 4658 пъти
Заплащането за извънреден труд се установява, като конкретния процент по чл. 262 от Кодекса на труда се приложи спрямо сбора от основната заплата и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.
Указание № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. на МТСП
15 Jul 2008 15:54ч, видяна 5877 пъти
Прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Писмо № 67/8 от 11.02.2008 г. на МТСП
15 Jul 2008 15:39ч, видяна 4448 пъти
Правото на предварителна закрила при уволнение по чл.333 от КТ
Писмо № 94ДД/9 от 11.02.2008 г. на МТСП
15 Jul 2008 15:34ч, видяна 3397 пъти
Прекратяването на трудов договор на работник или служител, който не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
Писмо № 24-15-162 от 04.02.2008 г. на НАП
15 Jul 2008 15:31ч, видяна 3450 пъти
Третиране на доставките на стоки при условията на консигнационен договор
Писмо № 24-33-180 от 04.02.2008 г. на НАП
15 Jul 2008 15:23ч, видяна 4934 пъти
Документите, необходими за доказване на вътреобщностно придобиване на стоки
Писмо № 62-03 от 10.01.2006 г. на МТСП
08 Jul 2008 16:02ч, видяна 3842 пъти
Отношенията между дружеството и неговия управител не могат да бъдат регламентирани и разглеждани като трудови правоотношения
Прекратяване на трудов договор на учител по чл.328 ал.1 т.10
02 Jul 2008, видяна 14119 пъти
Ако учителите отговарят на изискванията по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, няма пречка трудовите им правоотношения да бъдат прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.
Писмо № 24-00-12 от 23.06.2008 г. на НАП
01 Jul 2008 12:15ч, видяна 6999 пъти
Данъчното третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокола по чл.117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС
Писмо № 24-00-13 от 27.06.2008 г. на НАП
30 Jun 2008 09:21ч, видяна 3864 пъти
Относно лицата упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариуси /не подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС/
Писмо № 26-I-48 от 23.06.2008 г. на НАП
27 Jun 2008 14:13ч, видяна 3867 пъти
Данъчно третиране и документиране на доставка на счетоводна услуга и услуга - акредитирано представителство, извършвана от акредитиран представител на чуждестранни лица, регистрирани по ЗДДС и водене на документация и отчетност в съответствие с изискванията на ЗДДС за доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл.95, ал.2 от ЗДДС, извършени от чуждестранно лице чрез акредитиран представител
Писмо № 20-00-967 от 23.06.2008 г. на НАП
27 Jun 2008 14:05ч, видяна 7694 пъти
Определяне на код по Националната класификация на професиите и длъжностите
Писмо № 20-12-54 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 11:07ч, видяна 4479 пъти
Правото на данъчен кредит при ползване режима на чл.173 от ЗДДС
Писмо 3-658 от 05.02.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 11:01ч, видяна 2995 пъти
Облагане по реда на ЗДДС на услуги, предоставени на данъчно задължено лице, установено в държава членка на ЕС
Писмо № 96-00-26 от 16.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:56ч, видяна 3099 пъти
Прилагане на ЗДДС по отношение на получени целеви субсидии за отглеждане на животни и производство на сурово мляко
Писмо № 24-31-106 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:53ч, видяна 2335 пъти
Данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на персонал за кораби и право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС
Писмо № 24-32-76 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:44ч, видяна 3875 пъти
Данъчното третиране на получена услуга по чл. 21, ал. З от регистрирано за целите на ДДС лице
Писмо № 23-33-105 от 31.01.2008 г. на НАП
25 Jun 2008 10:40ч, видяна 2629 пъти
Извършването на доставки по чл.43 от ЗДДС
Писмо № 26-C-30 от 31.01.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 18:29ч, видяна 2861 пъти
ДДС при безвъзмездно ВОП на рекламни материали и мостри
Писмо № 24-33-70 от 31.01.2008 г. на НАП
23 Jun 2008 18:22ч, видяна 4107 пъти
Доставка на стока с монтаж и инсталация
нагоре
Страница 2 от [39] «1234567»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР