Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Страница 1 от [2] 12»

Публикации

Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система интрастат
18 Mar 2008, видяна 3674 пъти
В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерство на финансите Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г.
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда издадена от МТСП в сила от 02.01.2003 г.
29 Feb 2008, видяна 6372 пъти
В сила от 02.01.2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г.
НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
18 Oct 2007, видяна 3960 пъти
Приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г.
Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири,брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им (ЗАГЛ ДОП. - ДВ, БР. 28 ОТ 1980 Г.)
05 Jun 2007, видяна 9374 пъти
В сила от 31.07.1959 г. Издадена от Министерството на търговията, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и горите и Министерство на транспорта и съобщенията .Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1959г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 1961г., изм. ДВ. бр.55 от 10 Юли 1962г., изм. ДВ. бр.63 от 7 Август 1962г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 1962г., изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 1962г., изм. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1964г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 1964г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1964г., изм. ДВ. бр.60 от 31 Юли 1964г., изм. ДВ. бр.23 от 21 Март 1969г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1972г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 1976г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 1980г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.
Наредба за осигурителните каси
04 Mar 2007, видяна 4730 пъти
Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)
01 Mar 2007, видяна 17363 пъти
В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 1 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., попр. ДВ. бр.21 от 26 Февруари 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2004г., доп. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
01 Mar 2007, видяна 3499 пъти
В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина
01 Mar 2007, видяна 5485 пъти
В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 на ПМС № 30 от 2000 г. Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите,върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр.1 от 2007 г. , в сила от 01.01.2007 г.)
27 Feb 2007, видяна 5814 пъти
В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Наредба № 26 от 22 декември 2006 г. за финансовите къщи
24 Jan 2007, видяна 5035 пъти
Издадена от Българската народна банка Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г.
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите,върху които се правят осигурителни вноски ,и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработосп. или за бременност и раждане-архив
10 Oct 2006, видяна 4491 пъти
В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г.
Наредба № Н-13 от 08.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат
27 Sep 2006, видяна 3893 пъти
В сила от 19.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г.
НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"-архив
16 Jun 2006, видяна 3355 пъти
Приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г.
Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
22 Mar 2006 21:05ч, видяна 7300 пъти
Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000г., доп. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 24 Август 2001г., изм. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г.
Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
22 Mar 2006 21:05ч, видяна 9265 пъти
Обн. ДВ. бр.123 от 23 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.
Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
19 Mar 2006 14:23ч, видяна 2892 пъти
Обн. ДВ. бр.123 от 23 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.
нагоре
Страница 1 от [2] 12»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР