Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 5 от [9] «123456789»

Практика: последни | най-четени

Придобиване на активи чрез договор за финансов лизинг
17 Apr 2008, видяна 11365 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анастасия Матова-Головина, д.е.с, отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. През м. януари на 2008 г. получихме апарати за нуждите на лабораториите ни. Доставката е осъществена на базата на договор за финансов лизинг. Може ли да ни посочите начина на счетоводно отчитане на началното заприходяване на апаратите и на периодичните разплащания с доставчика?
Финансови инструменти с право на връщане
17 Apr 2008, видяна 3575 пъти
В бр. 10 от 2008 г. на сп. „Счетоводство XXI" Бойка Брезоева, д.е.с, посочва кои са финансовите инструменти с право на връщане
Валутни операции при дейност в чужбина
17 Apr 2008, видяна 4403 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Счетоводство + " ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с, посочва регламентирането на валутни операции при дейност в чужбина в МСС 21 и СС 21
Прекратяване на регистрацията по ДДС при неуредени задължения
17 Apr 2008, видяна 4379 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на „Данъчен консултант" Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Лице се е регистрирало по ЗДДС в резултат на преобразуване. Установено е, че апортът е извършен от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. Какви могат да бъдат действията на приходната администрация?
Разходи за подобрения на ДМА
17 Apr 2008, видяна 8167 пъти
В бр. 11 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Разходите за подобрения на дълготрайни материални активи (ДМА), когато са под прага на същественост, третират ли се като текущи, или следва да се капитализират?
Разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
17 Apr 2008, видяна 6863 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант, представя темата за разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
Анулиране на предварително съставени фактури
21 Apr 2008, видяна 7820 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на сп. „Експрет" Ивайло Кондарев разглежда въпроса за анулиране на предварително съставени фактури
Оборудвани инвестиционни имоти
21 Apr 2008, видяна 4996 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Райна Стефанова, д.е.с, отговаря на въпроса: Включват ли се в първоначалната оценка на инвестиционния имот всички трайно прикрепени дълготрайни материални активи, без които той не би могъл да осъществява предназначението си?
Здравноосигурителните вноски на самоосигуряващите се лица през 2008 г.
29 Apr 2008, видяна 13018 пъти
Сумата, която самоосигуряващите се лица трябва да заплащат за здравно осигуряване през 2008 г. е увеличена в сравнение с тази през 2007 г. Увеличението е следствие от нарастналия размер на месечните осигурителни доходи за самоосигуряващите се лица определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за 2008 г., пише в Дневник Вержиния Заркова, експерт в НОИ.
Осигурителни книжки се издават на четири категории лицa
06 May 2008, видяна 9873 пъти
Сред тях са членовете на контролни и управителни органи на нестопански организации, пише в Дневник Румяна Станчева, експерт в НОИ
Условия за заверяване на осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица
13 May 2008, видяна 10148 пъти
На основание чл. 38, ал. 8 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски, пише в Дневник Вержиния Заркова, експерт в НОИ.
Кандидатите за експерт-счетоводител ще се явяват на до 12 изпита пред ИДЕС
13 May 2008, видяна 14343 пъти
Така броят на изпитите, които бъдещите одитори ще полагат пред организацията, се утроява, пише Бисер Райнов в Дневник.
Осигуряване чрез осигурителни каси
20 May 2008, видяна 8202 пъти
За улесняване процеса по провеждане на осигуряването е създадена възможност самоосигуряващите се и осигурителите да образуват осигурителни каси, пише Румяна Станчева, експерт в НОИ в Дневник.
Вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”
27 May 2008, видяна 4394 пъти
Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя урежда условията, при които се поражда правото на работниците и служителите на гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя;
Съветът за МСС промени МСФО 1 и МСС27
27 May 2008, видяна 7023 пъти
Съветът за Международни счетоводни стандарти промени регламента за определяне на стойността на инвестициите в капитала на други предприятия в индивидуалните отчети на предприятие майка, съобщават от организацията.
Европейската комисия препоръчва ревизираната версия на МСС 23 да бъде прилагана в ЕС
29 May 2008, видяна 4870 пъти
Европейската комисия (ЕК) издаде доклад, касаещ ефекта от приемането на ревизираната версия на МСС 23 Разходи по заеми в Европейския съюз.
Осигуряване на работещите пенсионери
от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 03 Jun 2008 13:45ч, видяна 14255 пъти
В чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е определен кръгът на лицата, които подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. В кодекса няма разпоредба, която да изключва от кръга на тези лица пенсионерите.
Глобалната рамка за финансова отчетност ще се коментира до септември
03 Jun 2008 20:35ч, видяна 5821 пъти
Концептуалната рамка за финансовата отчетност ще бъде коментирана до края на септември, става ясно от документ издаден от Съветa за Международни счетоводни стандарти и органa за стандарти за финансова отчетност в САЩ.
нагоре
Страница 5 от [9] «123456789»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР