Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 2 от [9] «1234567»

Практика: последни | най-четени

БАНКОВИ СМЕТКИ за Републиканските данъци и осигурителни вноски в сила от 5 юни 2006 г.
09 Jun 2006 14:16ч, видяна 11631 пъти
Банкови сметки на териториалните дирекции на НАП и кодовете за вид плащане
КОДОВЕ ЗА ВИДА ПЛАЩАНЕ, в сила от 5 юни 2006 г.
29 Jun 2006 13:10ч, видяна 5187 пъти
За Държавно обществено осигуряване, Здравно осигуряване, Допълнително задължително пенсионно осигуряване, Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) и Учителски пенсионен фонд
БАЕ кодове на Търговските банки и БНБ
03 Jul 2006 19:13ч, видяна 13755 пъти
Към 10.04.2006 г.
Начална дата за включване на ДМА в счетоводния и данъчния амортизационен план
19 Sep 2006 09:41ч, видяна 6001 пъти
Нормативни изисквания след отмяната на чл.15, ал.2 от Закона за Счетоводството
Коментар на Закона за договорите за финансово обезпечение
03 Nov 2006 09:56ч, видяна 7317 пъти
Сключването, съдържанието и действието на договорите за финансово обезпечение
Отписване на преоценъчният резерв в данъчния амортизационен план
13 Dec 2006, видяна 15220 пъти
Отписване на преоценъчният резерв в данъчния амортизационен план към 1 януари 2007 година
ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪНШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ
18 Dec 2006, видяна 15235 пъти
Промяната на Закона за счетоводството (ЗСч), публикувана в ДВ, бр. 63 от 04.08.2006 година, влиза в сила от същата дата и се отнася до това, как да се идентифицират лицата, регистрирани в Националната агенция по приходите, чрез издадените от тях първични счетоводни документи.
Предлагаме примерни образци на формуляри по ЗДДС
20 Dec 2006, видяна 8541 пъти
Примерни образци
Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица
08 Jan 2007, видяна 17800 пъти
Коментар на Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви
18 Feb 2007, видяна 25004 пъти
Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2006 година
Доставки,свързани със земя и сгради
20 Feb 2007, видяна 21951 пъти
Доставки,свързани със земя и сгради и тяхното данъчно третиране и счетоводно отчитане
Счетоводно отчитане при ликвидация и несъстоятелност
25 Jul 2007, видяна 25043 пъти
Счетоводно отчитане при ликвидация и несъстоятелност
НАП проверява грешни VIES декларации
18 Aug 2007, видяна 3738 пъти
Грешни VIES декларации
Справка за размерите на осигурителните вноски по кодове за фондовете на ДОО за 2007 г.
20 Oct 2007, видяна 6855 пъти
Справка за размерите на осигурителните вноски
ЕЛЕКТРОННАТА ФАКТУРА ЗАМЕНЯ ХАРТИЕНАТА
13 Nov 2007, видяна 8694 пъти
На 06 Ноември Банксервиз АД представи за пръв път у нас Е-Faktura – електронна фактура, която замества познатия досега традиционен хартиен носител.
Относно счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове в предприятията от реалния сектор
02 Jan 2008, видяна 13395 пъти
Счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове
Кодове за вид плащане в сила от 01.01.2008 г.
02 Feb 2008, видяна 13925 пъти
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ за Републикански данъци; Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО); Здравноосигурителни вноски (към НЗОК); Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО); Вноски към фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) и Вноски към учителски пенсионен фонд (УПФ)
Патентен данък
06 Feb 2008, видяна 10032 пъти
От 2008 г. патентният данък е местен данък
Патентните декларации вече се подават в общините
06 Mar 2008, видяна 1754 пъти
Информация от НАП
нагоре
Страница 2 от [9] «1234567»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР