Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 30 от [47] «23242526272829303132333435»

Нормативи: последни | най-четени

Закон за корпоративното подоходно облагане-архив
15 Jan 2006 15:17ч, видяна 1687 пъти
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.115 от 5 Декември 1997г., попр. ДВ. бр.19 от 17 Февруари 1998г., доп. ДВ. бр.21 от 20 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., доп. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., доп. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., доп. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., доп. ДВ. бр.62 от 25 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
Закон за Счетоводството-архив
15 Jan 2006 13:42ч, видяна 1934 пъти
В сила от 1.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
Закон за данък върху добавената стойност-архив
13 Jan 2006 17:21ч, видяна 1583 пъти
В сила от 01.01.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., попр. ДВ. бр.1 от 5 Януари 1999г., доп. ДВ. бр.44 от 12 Май 1999г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., доп. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
Закон за независимия финансов одит-архив
12 Jan 2006 17:46ч, видяна 1679 пъти
В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.
Писмо № 24-00-1436 от 12.07.2004 г. на ГДД
07 Jan 2006 12:40ч, видяна 1482 пъти
Облагане с ДДС на доставките между работодател и работници и служители и в частност доставките по глава ХІV от Кодекса на труда съгласно ЗДДС, в сила от 1 януари 2004 г.
Писмо № 24-00-1127 от 11.07.2005 г. на ГДД
07 Jan 2006 12:40ч, видяна 2318 пъти
Данъчното третиране при промени в годишните финансови отчети и съответно задължения по годишна данъчна декларация по ЗКПО
Писмо № 15-00-8 от 19.04.2005 г. на ГДД
07 Jan 2006 12:39ч, видяна 1507 пъти
Данъчно третиране на дейности на сдружение с нестопанска цел
Писмо № 91-00-36 от 16.03.2005 г. на ГДД
07 Jan 2006 12:38ч, видяна 1251 пъти
Данъчното третиране на разходите за ремонт по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
Писмо № 24-00-296 от 22.02.2005 г. на ГДД
07 Jan 2006 12:36ч, видяна 2467 пъти
Приложението на ЗДДС при определянето на данъчната основа на доставки и при внос на стоки, за които се заплаща продуктова такса
Писмо № 91-00-9 oт 18-01-2005 г. на ГДД
07 Jan 2006 12:36ч, видяна 3618 пъти
Данъчното третиране на дейността и издаваните счетоводни документи от гражданско дружество по реда на ЗЗД
Писмо № 24-00-2416 от 21.12.2004 г. на ГДД
07 Jan 2006 12:35ч, видяна 2033 пъти
Прилагане на ЗДДС по отношение доставки на стоки при условията на договор за финансов лизинг
Указание № УК-8 от 8.08.2005 г. на МФ
07 Jan 2006 11:48ч, видяна 2970 пъти
Данъчното третиране по ЗКПО на ефектите от промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи, възникващи при промяна на официалната счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети
Писмо № 16-06-259 от 28.06.2005г. на МФ
07 Jan 2006 11:48ч, видяна 1723 пъти
Счетоводно отчитане на разходи за закупуване на предмети, с които ще бъде организирана томбола за стимулиране на оборота на магазин.
Писмо № 24-00-662 от 19.04.2005 г. на МФ
07 Jan 2006 11:47ч, видяна 1702 пъти
Доказателствената сила на представените от трето лица (доставчик на ревизираното лице) документи
Писмо № 62/26 от 08.03.2005 г. на МТСП
07 Jan 2006 11:46ч, видяна 1567 пъти
Определяне на вида на транспорта и времетраенето при командироване и правната възможност за работодателя с нова писмена заповед да извършва изменение на времетраенето на командировката или други промени.
Писмо № 24-00-127 от 15.06.2005 г. на МФ
07 Jan 2006 11:45ч, видяна 3428 пъти
Счетоводно третиране на правото на възстановяване на данък върху добавената стойност преди регистрация на данъчно задълженото лице
Писмо № 91-01-295 от 23.11.2005 г. на НОИ
02 Jan 2006 19:07ч, видяна 2873 пъти
Общественото и здравното осигуряване на лицата с наложена пробационна мярка “поправителен труд” и “безвъзмезден труд в полза на обществото”, съгласно чл. 42а, ал. 2, т. 5 и 6 от Наказателния кодекс.
Писмо № 91-01-293 от 21.11.2005 г. на НОИ
02 Jan 2006 19:06ч, видяна 1402 пъти
Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица.
Писмо № 91-01-281 от 02.11.2005 г. на НОИ
02 Jan 2006 19:06ч, видяна 1289 пъти
Възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а от ЗЗО във връзка с § 16 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО /ДВ бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г./
Писмо № 91-01-275 от 20.10.2005 г. на НОИ
02 Jan 2006 19:05ч, видяна 1179 пъти
Допълнение на указанията, дадени с писмо изх. № 91-01-312 от 31.12.2004 г., за възстановяване на изплатените за сметка на осигурителите семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца
нагоре
Страница 30 от [47] «23242526272829303132333435»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР