Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 33 от [47] «26272829303132333435363738»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 91-01-298 от 21.12.2004 г. на НОИ
12 Dec 2005 21:09ч, видяна 1496 пъти
Внасяне на здравноосигурителните вноски във връзка с направените изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване
Писмо № 91-01-281 от 03.12.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 21:01ч, видяна 2285 пъти
Преценяване правото на добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Писмо № 91-01-272 от 23.11.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 21:01ч, видяна 2437 пъти
С уеднаквяване на практиката за изплащане на обезщетение по чл. 53 при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете
Писмо № 91-01- 271 от 19.11.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 21:00ч, видяна 1447 пъти
Еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсиите през месец декември 2004г.
Писмо № 91-01-269 от 18.11.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 21:00ч, видяна 1123 пъти
Допълнение на указания, дадени с писмо 91-01-125 от 15 май 2003 г., относно внасянето на здравноосигурителни вноски и подаване на данните за лицата, осигурени за сметка на Републиканския бюджет
Писмо № 91-01-268 от 17.11.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:59ч, видяна 2799 пъти
Определянето на датата на прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия по чл. 94 от КСО и при отпускане на обезщетение за безработица при прилагане на Закона за държавния служител.
Писмо № 91-01-266 от 12.11.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:58ч, видяна 1411 пъти
Прилагането на чл. 94 от КСО по отношение на лицата,осигурени за работа без трудово правоотношение.
Писмо № 91-01-252 от 22.10.04 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:58ч, видяна 4645 пъти
Промяна в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
Писмо № 91-01-245 от 14.10.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:57ч, видяна 1328 пъти
Внасяне на здравноосигурителните вноски на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужащи, които получават обезщетение по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Писмо № 91-01-244 от 14.10.04 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:56ч, видяна 1381 пъти
Издаване на осигурителни книжки и заверяване на осигурителен стаж и доход на лицата работещи без трудови правоотношения
Писмо № 91-01-213 от 13.08.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:42ч, видяна 1262 пъти
Изменението на алинея 2 на § 87 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване /ПЗР на ЗИДКЗОО/, направено със Закона за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца /обн. ДВ, бр.69 от 06.08.2004 г./
Писмо № 91-01-212 от 13.08.04 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:42ч, видяна 1447 пъти
Дейността на ТП на НОИ по следене на погасяването на разсрочените задължения на основание § 19а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване.
Писмо № 91-01-210 от 10.08.2004 г. на НОИ
11 Dec 2005 20:41ч, видяна 1539 пъти
Допълнение на указания изх. № 91-1-96/9.04.2004 г. по прилагането на чл.10 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане.
Писмо № 91-01-209 от 09.08.2004г. на НОИ
11 Dec 2005 20:40ч, видяна 2758 пъти
Изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете след промените в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 112 от 23.12.2003 г. и ДВ бр. 69 от 06.08.2004 г.
Писмо № 91-01-202 от 05.08.2004г. на НОИ
11 Dec 2005 20:39ч, видяна 1637 пъти
Особености при погасяване на разсрочени здравноосигурителни вноски.
Писмо № 91-01-205 от 06.08.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 16:56ч, видяна 2215 пъти
Отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Писмо № 91-01-204 от 06.08.04 г. на НОИ
10 Dec 2005 16:38ч, видяна 3115 пъти
Осигуряване на работниците и служителите за времето,през което са били без работа поради уволнение,което е признато за незаконнно от компетентните органи
Писмо № 91-01-203 от 05.08.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 16:37ч, видяна 1632 пъти
Прилагане разпоредбата на § 4а от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /обн. ДВ, бр. 68 от 03.08.2004 г./
Писмо № 91-01-186 от 20. 07. 2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 16:36ч, видяна 1569 пъти
Допълнение на указания № 91-01-98 от 13.04.2004 г. и № 91-01-102 от 16.04.2004 г. във връзка с Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/.
Писмо № 91-01-183 от 16.07.2004 г. на НОИ
10 Dec 2005 15:28ч, видяна 3289 пъти
Смяна вида на личната пенсия на наследодателя, от която се изчисляват наследствените пенсии и добавките по чл. 84 КСО
нагоре
Страница 33 от [47] «26272829303132333435363738»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР