Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 31 от [47] «24252627282930313233343536»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 91-01-271 от 19.10.2005 г. на НОИ
02 Jan 2006 19:04ч, видяна 1363 пъти
Разсрочване на дължими лични здравни вноски от самоосигуряващи се лица при съставени ревизионни актове за задължения, възникнали преди 31.05.2005 г.
Писмо № 91-01-261 от 11.10.2005 г. на НОИ
02 Jan 2006 19:04ч, видяна 1516 пъти
Регистрирането в ТП на НОИ на самоосигуряващи се лица по смисъла на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина – земеделски производители, адвокати, извършващи патентна дейност и други лица, упражняващи свободна професия
Писмо № 91-01-256 от 05.10.2005 г. на НОИ
02 Jan 2006 19:03ч, видяна 4279 пъти
Заверката на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
Писмо № 91-01-223 от 19.08.2005 г. на НОИ
01 Jan 2006 12:45ч, видяна 2156 пъти
Регистрацията в ТП на НОИ на самоосигуряващите се лица и физическите лица – осигурители след влизане в сила на Закона за регистър БУЛСТАТ /обн. ДВ бр. 39 от 10.05.2005 г. в сила от 11 август 2005 г./.
Писмо № 91-01-217 от 09.08.2005 г. на НОИ
01 Jan 2006 12:45ч, видяна 1482 пъти
Допълнителни указания по прилагането на чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица (ЗПГРРЛ).
Писмо № 91-01-207 от 01.08.2005 г. на НОИ
01 Jan 2006 12:44ч, видяна 1479 пъти
Изплащане на еднократно парично обезщетение на освободените работници и служители от подотрасъл “Въгледобив”
Писмо № 91-01-205 от 29.07.2005 г. на НОИ
01 Jan 2006 12:43ч, видяна 2766 пъти
Приемането и съхраняването на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
Писмо № 91-01-204 от 29.07.2005 г. на НОИ
31 Dec 2005 12:23ч, видяна 1248 пъти
Възстановяването на здравноосигурителните права, съгласно чл. 40а, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗО, на българските граждани, пребивавали в чужбина
Писмо № 91-01-196 от 22.07.2005г. на НОИ
31 Dec 2005 12:23ч, видяна 1268 пъти
Прилагането на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, обн. в ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г. и на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, обн. в ДВ, бр. 3 от 11 януари 2005 г.
Писмо № 91-01-189 от 18.07.2005 г. на НОИ
31 Dec 2005 12:22ч, видяна 1509 пъти
Прилагането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.38 от 3.05.2005 г.)
Писмо № 91-01-186 от 12.07.2005 г. на НОИ
31 Dec 2005 12:21ч, видяна 1457 пъти
Корекции на Справката за окончателния размер на осигурителния доход и заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица през календарната година, преди и след определянето на окончателния размер на осигурителния доход
Писмо № 91-01-184 от 11.07.2005 г. на НОИ
31 Dec 2005 12:21ч, видяна 2904 пъти
Наредбата за медицинската експертиза на работоспо-собността и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Писмо № 91-01-166 от 24.06.2005 г. на НОИ
30 Dec 2005 18:14ч, видяна 1533 пъти
Дейността на ТП на НОИ по прилагане на Инструкция № 4 от 1 юни 2005 г. за прилагане на §19в от ПЗР на ЗЗО (ДВ, бр. 47 от 2005 г.)
Писмо № 91-01-165 от 24.06.2005 г. на НОИ
30 Dec 2005 18:13ч, видяна 1354 пъти
Особености при внасяне на вноски във фонд “ГВРС”
Писмо № 91-01-163 от 24.06.2005 г. на НОИ
30 Dec 2005 18:12ч, видяна 2808 пъти
Прилагането на чл. 10 от КСО във връзка с чл. 94, ал. 1 от КСО по отношение на управители на търговски дружества
Писмо № 91-01-162 от 24.06.2005 г. на НОИ
30 Dec 2005 18:12ч, видяна 2088 пъти
Допълнение и изменение на указанията във връзка с паричните обезщетения при безработица (ПОБ), дадени с писма на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” № № 91-01-316 от 22.12.2003 г., 91-01-97 от 09.04.2004 г. и 91-01-205 от 6.08.2004 г. и възникнали въпроси.
Писмо № 91-01-161 от 24.06.2005 г. на НОИ
30 Dec 2005 17:48ч, видяна 2160 пъти
Заверката на справка-декларация по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на МТСП от 20 май 2005 г. за реда за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски от работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хората с увреждания, членуващи в национално представителни организации на хора с увреждания и в национално представителни организации за хората с увреждания /ДВ. бр. 46 от 2005 г./
Писмо № 91-01-148 от 08.06.2005 г. на НОИ
30 Dec 2005 17:47ч, видяна 1216 пъти
Правото на гарантирано вземане от фонд “ГВРС” при открито и прекратено производство по несъстоятелност
Писмо № 91-01-146 от 07.06.2005 г. на НОИ
30 Dec 2005 17:46ч, видяна 1225 пъти
Задължителното обществено осигуряване на съдружниците в адвокатско дружество, младшите адвокати и адвокатските сътрудници
Писмо № 91-01-138 от 31.05.2005 г. на НОИ
21 Dec 2005 20:52ч, видяна 1510 пъти
Дейността на ТП на НОИ при разсрочването на здравноосигурителните вноски, дължими за периода до 1 юни 2005 г. /ЗИД на ЗЗО в сила от 1 юни 2005 г., ДВ бр. 45 от 2005 г./
нагоре
Страница 31 от [47] «24252627282930313233343536»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР