Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 7 от [47] «123456789101112»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 96-00-81 от 11.02.2008 г. на НАП
17 Jun 2008 10:59ч, видяна 5940 пъти
Въпроси по ЗДДС и социално осигуряване
Писмо № 20-15-81 от 19.02.2008 г. на НАП
17 Jun 2008 10:55ч, видяна 4988 пъти
Определяне датата на възникване на данъчното събитие при посреднически услуги за продажба на недвижими имоти
Писмо № 24-33-517 от 31.01.2008 г. на НАП
17 Jun 2008 10:49ч, видяна 3190 пъти
Покупка на товарен автомобил от физическо лице в Австрия и задължения по ЗДДС
Писмо № 24-32-120 от 31.01.2008 г. на НАП
17 Jun 2008 10:45ч, видяна 4410 пъти
Документиране на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност
Писмо № 24-34-596 от 31.01.2008 г. на НАП
17 Jun 2008 10:39ч, видяна 4267 пъти
Отразяване в дневник продажби и VIES декларацията на издадените данъчни документи във връзка с осъществена доставка на услуга по чл.21, ал.З от ЗДДС
Писмо № 15-00-20 от 31.01.2008 г. на НАП
17 Jun 2008 10:30ч, видяна 2541 пъти
Прилагане на ЗДДС при доставка на услуга, свързана с доставка на стоки от регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка
Писмо № 07-00-270 от 20.03.2008 г. на НАП
16 Jun 2008 17:04ч, видяна 2663 пъти
Доставка на услуги, предвид разпоредбите на ЗДДС, покупка на имот в Холандия и въпрос, относно трудови договори
Писмо № 96-00-33 от 23.01.2008 г. на НАП
16 Jun 2008 17:01ч, видяна 3924 пъти
Доставка на услуга и облагането и по ЗДДС
Писмо № 24-34-277 от 31.01.2008 г. на НАП
16 Jun 2008 16:57ч, видяна 4653 пъти
Право на данъчен кредит за разходите за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на леки и лекотоварни автомобили във връзка с дейността по сервизно обслужване на копирна техника
Писмо № 24-34-418 от 31.01.2008 г. на НАП
16 Jun 2008 16:52ч, видяна 3391 пъти
Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги
Писмо № 24-33-244 от 31.01.2008 г. на НАП
16 Jun 2008 16:44ч, видяна 2956 пъти
Данъчно третиране на услугата, свързана с търговско посредничество по ЗДДС в сила от 01.01.2007г.
Писмо № 24-33-333 от 31.01.2008 г. на НАП
16 Jun 2008 16:39ч, видяна 3101 пъти
Основание за издаване на кредитно известие по ЗДДС
Писмо № 24-31-401 от 31.01.2008 г. на НАП
16 Jun 2008 16:31ч, видяна 3558 пъти
Прилагане на чл. 64 от Закона за данък върху добавената стойност
Писмо № 1-194 от 18.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 11:22ч, видяна 3348 пъти
Облагаем оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС
Писмо № 96-00-101 от 20.02.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 11:17ч, видяна 3054 пъти
Право на приспадане на данъчен кредит за вноските по сключен договор за оперативен лизинг за автомобил
Писмо № 3-830 от 13.02.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 11:15ч, видяна 3227 пъти
Коригиране на погрешно съставени документи по ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./
Писмо № 96-00-113 от 26.02.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 11:10ч, видяна 3450 пъти
Разходи, свързани с вътреобщностен транспорт на стоки и определяне на данъчната основа при доставка на услуги, предвид разпоредбите на ЗДДС
Писмо № 96-00-132 от 12.03.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 11:07ч, видяна 2720 пъти
Освобождаване от ДДС при внос, предвид разпоредбите на ЗДДС
Писмо № 20-21-75 от 06.03.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 11:04ч, видяна 3905 пъти
Третиране на субсидии по ЗДДС
Писмо № 24-32-321 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:55ч, видяна 2507 пъти
Получена от нерегистрирано по ЗДДС лице доставка на стоки -метални елементи от конструкция на сграда
нагоре
Страница 7 от [47] «123456789101112»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР