Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 10 от [47] «3456789101112131415»

Нормативи: последни | най-четени

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5565 София, 05/14/2008
18 May 2008, видяна 4419 пъти
Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи април две хиляди и осма година в състав:
Писмо № 04-02-120 от 24.03.2008 г. на НОИ
17 May 2008, видяна 3382 пъти
За осигурителен стаж се зачита и времето след 01.01.2007 г., за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху начислените и неизплатени възнаграждения
Писмо № 66-10-11 от 12.02.2008 г. на НОИ
17 May 2008, видяна 2698 пъти
Ползването на служебен отпуск на кметовете участващи в предизборна кампания
Писмо № 66-20-16 от 01.04.2008 г. на НОИ
17 May 2008, видяна 3489 пъти
Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по §9, ал. 3 от ПЗР на КСО
Писмо на НОИ с Изх. № 91-01-108/25.04.2008 г.
15 May 2008, видяна 9167 пъти
ОТНОСНО: спиране на производството или удължаване на срока за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
ПИСМО ИЗХ. № 94-ЛЛ-191 ОТ 18.01.2008 Г. НА МТСП
15 May 2008, видяна 4377 пъти
ОТНОСНО: ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА 8 - ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
08 May 2008, видяна 6419 пъти
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.
Закон за акцизите и данъчните складове
04 May 2008, видяна 3165 пъти
Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г.
Закон за общинския дълг
03 May 2008, видяна 3357 пъти
В сила от 01.06.2005 г. Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 5 Октомври 2007г.
Писмо 24-00-9 от 18.04.2008 г. на НАП
28 Apr 2008, видяна 11745 пъти
Данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонал
Писмо № 91-00-114 от 18.04.2008 г. на НАП
23 Apr 2008, видяна 3767 пъти
Съдържанието на понятието "основна дейност" за целите на чл. 96 от ЗДДС
Писмо 24-00-8 от 18.04.2008 г. на НАП
23 Apr 2008, видяна 5467 пъти
Определяне на осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, чиито възнаграждения са изплатени след 1 януари 2008 г., но трудът е положен преди 1 януари 2008 г.
Писмо № 91-01-96 от 06.04.2007 г. на НОИ
21 Apr 2008, видяна 3767 пъти
Изчисляването и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност при прилагането на чл.21 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността
Писмо № 94СС/779 от 05.11.2007 г. на МТСП
21 Apr 2008, видяна 3765 пъти
Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и правото да се "прехвърля майчинството"
Писмо № ММ/641 от 05.11.2007 г. на МТСП
21 Apr 2008, видяна 2652 пъти
Работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца
Писмо № 91-00-97 от 01.04.2008 на НАП
14 Apr 2008, видяна 5910 пъти
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г. в сила от 01.01.2008г.)
Писмо № 24-00-6 от 01.04.2008 г. на МФ и НАП
14 Apr 2008, видяна 2856 пъти
Определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверения на дългосрочно командировани работници и служители от български министерства на територията на други държави - членки
Писмо 24-00-7 от 11.04.2008 г. на НАП
14 Apr 2008, видяна 3976 пъти
Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Писмо № 26/398 от 02.11.2007 г. на МТСП
08 Apr 2008, видяна 7224 пъти
Изчисляването и вписването на придобития трудов стаж е правомощие на работодателя
Писмо № 29/28 от 02.11.2007 г. на МТСП
08 Apr 2008, видяна 4173 пъти
Изчисляването и вписването на придобития трудов стаж е правомощие на работодателя
нагоре
Страница 10 от [47] «3456789101112131415»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР