Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 12 от [47] «567891011121314151617»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 26/257 от 28.06.2007 г. на МТСП
29 Feb 2008, видяна 4779 пъти
За времето след 31.12.2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово правоотношение е равна на продължителността на трудовия стаж, в трудовата книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст : "осигурителния стаж е равен на зачетения трудов стаж"
Писмо № 92/864 от 27.08.2007 г. на МТСП
29 Feb 2008, видяна 2902 пъти
Сумираното изчисляване на работното време
Писмо № 26/338 от 24.10.2007 г. на МТСП
29 Feb 2008, видяна 3017 пъти
Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
20 Feb 2008, видяна 8155 пъти
В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.
Писмо № 94-ЙЙ-16 от 13.07.2007 г. на МТСП
19 Feb 2008, видяна 2243 пъти
Не е възможно упражняване правото на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл.167а от Кодекса на труда, когато работодателят е в чужбина и не е упълномощил свой служител да го представлява
Писмо № 08/678 от 03.10.2007 г. на МТСП
19 Feb 2008, видяна 2237 пъти
Търговските дружества, които образуват средствата си за работна заплата по реда на чл.11 от наредбата, представят в Министерството на финансите и в Министерството на труда и социалната политика решението на общинските съвети или на кмета на общината за предложение за увеличение средствата за работна заплата и справка за финансово-икономическото състояние на дружеството
Писмо № 29/26 от 25.10.2007 г. на МТСП
13 Feb 2008, видяна 3496 пъти
Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време
Писмо № 94-ДД-322 от 24.10.2007 г. на МТСП
13 Feb 2008, видяна 2497 пъти
Отпуск поради бременност и раждане
Писмо № 44-00-28 от 17.12.2007 г. на НАП
11 Feb 2008, видяна 4995 пъти
Удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността по чл.28, т.1 и 2 от ЗДДС
Писмо № 91-00-36 от 04.02.2008 г. на НАП
07 Feb 2008, видяна 4458 пъти
Прилагане разпоредбите на чл. 355 от КСО, чл.103 и чл.104 от ЗЗО и чл.31 от ЗГВРС
Писмо № 91-01-4 от 10.01.08 г. на НОИ
06 Feb 2008, видяна 2807 пъти
Промяна в минималния и максималния размер на паричното обезщетение за безработица и в максималния размер на гарантираното вземане
Писмо № 94С-1693-1 от 9.10.2007 г. на НОИ
06 Feb 2008, видяна 4013 пъти
Придобиване правото на пенсия и упражняване на придобитото материално право на пенсия
Писмо № 91-01-13 от 21.01.2008 г. на НОИ
06 Feb 2008, видяна 5874 пъти
Въведение в правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72
Писмо № 61/185 от 30.08.2007 г. на МТСП
06 Feb 2008, видяна 4894 пъти
При наличие на която и да е от хипотезите на промяна на работодателя по чл.123, ал.1 от Кодекса на труда прекратяването на трудовото правоотношение на работник или служител в резултат на съответната промяна би било незаконосъобразно
Писмо № 94НН-451 от 23.08.2007 г. на МТСП
06 Feb 2008, видяна 2857 пъти
Договаряне и определяне на други допълнителни трудови възнаграждения, различни от нормативно определените, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер
Писмо № 94ГГ/318 от 12.09.2007 г. на МТСП
06 Feb 2008, видяна 3702 пъти
Реда за ползване на платения годишен отпуск
Писмо № 94-АА/237 от 18.10.2007 г. на МТСП
06 Feb 2008, видяна 2300 пъти
Зачита ли се за трудов стаж и има ли право на възнаграждение за времето от сключването на трудовия договор до постъпването на работа лице, моето е сключило трудов договор, но е започнало работа 2 седмици след сключването на договора?
Писмо № 26/372 от 01.10.2007 г. на МТСП
01 Feb 2008, видяна 1988 пъти
Образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие
Писмо № 26/273 от 27.08.2007 г. на МТСП
01 Feb 2008, видяна 3720 пъти
Използване на средствата за социално- битово и културно обслужване на работниците и служителите
Писмо № 24-00-3 от 25.01.2008 г. на НАП
31 Jan 2008, видяна 4276 пъти
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване
нагоре
Страница 12 от [47] «567891011121314151617»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР