Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 9 от [47] «234567891011121314»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 96-00-102 от 20.02.2008 г. на НАП
28 May 2008, видяна 3530 пъти
Относно прилагането на чл.42 от ЗКПО за 2007г.
Писмо № 96-00-84 от 11.02.2008 г. на НАП
28 May 2008, видяна 5612 пъти
Прилагане на чл.16 ал.2 т.3 от ЗКПО
Писмо № 24-32-86 от 31.01.2008 г. на НАП
27 May 2008, видяна 3154 пъти
Данъчното третиране на разходи за наем на земеделска земя по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 01.01.2007г.
Писмо № 24-34-122 от 31.01.2008 г. на НАП
27 May 2008, видяна 3530 пъти
Разходите за ваучери за храна по ЗКПО
Писмо № 24-32-350 от 31.01.2008 г. на НАП
27 May 2008, видяна 5305 пъти
Данъчно третиране на социални разходи, предоставени под формата на ваучери за храна
Писмо № 24-34-351 от 31.01.2008 г. на НАП
24 May 2008, видяна 4262 пъти
Данъчно третиране на социални разходи по ЗКПО
Писмо № 24-32-139 от 31.01.2008 г. на НАП
24 May 2008, видяна 6830 пъти
Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на автомобил, работно облекло и командировки
Писмо № 24-34-320 от 31.01.2008 г. на НАП
24 May 2008, видяна 3946 пъти
Данъчно третиране на приходи от преоценка на материални запаси, отчетени към 31.12.2006 г. съгласно ЗКПО
Писмо № 24-32-289 от 31.01.2008 г. на НАП
24 May 2008, видяна 3228 пъти
Данъчното третиране на разходи за обучение по договор за придобиване на квалификация по чл.229 от КТ
Писмо № 24-32-310 от 31.01.2008 г. на НАП
24 May 2008, видяна 4756 пъти
Корекция на грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) при работа с фискално устройство
Писмо № 24-32-327 от 31.01.2008 г. на НАП
24 May 2008, видяна 3573 пъти
Данъчно третиране дейността на кооперация обявена в ликвидация
Писмо № 24-32-345 от 31.01.2008 г. на НАП
24 May 2008, видяна 7005 пъти
Определяне категорията на данъчен амортизируем актив и документална обоснованост на счетоводен разход за целите на ЗКПО
Писмо № 24-32-305 от 31.01.2008 г. на НАП
21 May 2008, видяна 3964 пъти
Данъчно третиране на разходи за дефектни стоки и задължение за начисляване на данък върху добавената стойност при брак
Писмо № 24-34-368 от 31.01.2008 г. на НАП
21 May 2008, видяна 4077 пъти
Прилагане на ЗКПО и ЗДДС при продажба на софтуерен продукт
Писмо № 24-34-434 от 31.01.2008 г. на НАП
21 May 2008, видяна 3758 пъти
Данъчното третиране на разходите за нает лек автомобил по реда на ЗКПО и ЗДДС
Писмо № 24-32-320 от 31.01.2008 г. на НАП
21 May 2008, видяна 5338 пъти
Отписване от ДАПл на актив (автомобил) поради кражба и данъчно третиране на ползвания данъчен кредит преди настъпване на кражбата
Писмо № 3-524 от 29.01.2008 г. на НАП
20 May 2008, видяна 3588 пъти
Данъчно третиране по ЗКПО на командировъчни пари на персонала на сухоземни транспортни средства
Писмо № 3-342 от 18.01.2008 г. на НАП
20 May 2008, видяна 2733 пъти
Срок за подаване на данъчна декларация и внасяне на корпоративен данък при преобразуване на дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 на МС от 7.05.2008 г.
18 May 2008, видяна 6997 пъти
Наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружества, които те контролират
Писмо № 24-32-202 от 31.01.2008 г. на НАП
18 May 2008, видяна 3392 пъти
Завеждане на счетоводна отчетност и подаване на годишна данъчна декларация за деклариране на данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък и определяне на приложимото законодателство спрямо самостоятелно заето лице и наето от него лице, упражняващи трудова дейност на територията на друга държава членка
нагоре
Страница 9 от [47] «234567891011121314»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР