Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 11 от [47] «45678910111213141516»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 94-ВВ-188 от 24.10.2007 г. на МТСП
08 Apr 2008, видяна 3457 пъти
Правото на отпуск поради бременност и раждане по чл. 163 от КТ е непрегвърлимо
Писмо № 26/388 от 25.10.2007 г. на МТСП
08 Apr 2008, видяна 5100 пъти
Физиологичните режими на труд и почивка
Писмо № 24-00-5 от 28.03.2008 г. на НАП
31 Mar 2008, видяна 3266 пъти
Извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл.176а и чл.176б от ЗДДС
Писмо № 91-01-63 от 17.03.2008 г. на НАП
31 Mar 2008, видяна 4436 пъти
Промени в наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, свързани с възложените на НОИ дейности
Писмо № 24-00-1 от 14.01.2008 г. на НАП
24 Mar 2008, видяна 4487 пъти
Даването на насоки на органите по приходите по прилагането на чл.92, ал.8-10 от ЗДДС
Писмо № 24-00-4 от 10.03.2008 г. на НАП
24 Mar 2008, видяна 2686 пъти
Прилагането на новите ал.8-10 на чл.92 от ЗДДС, в сила от 19.12.2007 г. за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия във връзка с указание № 24-00-1 от 14.01.2008 г.
Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система интрастат
18 Mar 2008, видяна 4096 пъти
В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерство на финансите Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г.
Писмо № 3300/1 от 23.08.2007 г. на МТСП
18 Mar 2008, видяна 3024 пъти
Работодателите, които имат намерение да сключват трудов договор за работа до 5 работни дни или 40 часа в месеца, следва да имат предвид доколко характерът на работата, която ще се изпълнява от наетото лице и продължителността на работното време, необходимо за осъществяването и др., свързани с отговорност и възможни рискове при изпълнението й, позволяват прилагането на чл.114 КТ
Писмо № 9433/171 от 16.10.2007 г. на МТСП
18 Mar 2008, видяна 6006 пъти
Определени категории работници и служители, които имат право на обезщетение по чл.222, ал.3 КТ в размер на 6 месеца
Писмо № 49CC/438 от 10.11.2006 г. на МТСП
18 Mar 2008, видяна 2938 пъти
На самоотлъчилия се работник или служител не се зачита трудов и осигурителен стаж
Писмо № 24-15-23 от 10.08.2007 г. на НАП
17 Mar 2008, видяна 3069 пъти
Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с регистрацията и дерегистрацията на задължените лица
Писмо № 91-01-37 от 14.02.2008 г. на НОИ
12 Mar 2008, видяна 3249 пъти
Провеждане на дейността по профилактика и рехабилитация, финансирана от бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
Писмо № 91-01-29 от 05.02.2008 г. на НОИ
12 Mar 2008, видяна 5075 пъти
Реда за издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството
Закон за търговския регистър
06 Mar 2008, видяна 8072 пъти
В сила от 01.01.2008 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г.
Писмо № 24-34-95 от 05.03.2007 г. на НАП
05 Mar 2008, видяна 4289 пъти
Данъчно третиране на лихви и неустойки с обезщетителен характер
Писмо № 24-34-351 на НАП
05 Mar 2008, видяна 3759 пъти
Данъчно третиране на задатък
Указание от 25.06.2007 г. на НЗОК
05 Mar 2008, видяна 4232 пъти
Издаване на здравноосигурителна книжка
Писмо № 24-32-247 от 08.08.2007 г. на НАП
04 Mar 2008, видяна 3202 пъти
Изисквания за трайно вписване на поредния номер при отпечатване на фактурите
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда издадена от МТСП в сила от 02.01.2003 г.
29 Feb 2008, видяна 6771 пъти
В сила от 02.01.2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г.
Писмо № 94ММ/660 от 23.08.2007 г. на МТСП
29 Feb 2008, видяна 2324 пъти
При съкращаване на щата работодателят има право на подбор, като критериите при извършване на подбора са по-високата квалификация и по-добрата работа
нагоре
Страница 11 от [47] «45678910111213141516»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР