Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Нормативи

Страница 8 от [47] «12345678910111213»

Нормативи: последни | най-четени

Писмо № 24-34-371 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:49ч, видяна 2403 пъти
Необходими действия от ДЗЛ при загубен данъчен
Писмо № 26-Д-85 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:45ч, видяна 2564 пъти
Определяне на данъчната основа при продажба на употребяван лекотоварен автомобил
Писмо № 26-Ф-22 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:41ч, видяна 2484 пъти
Облагане на извършвани услуги по смисъла на ЗДДС
Писмо № 26-T-95 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:38ч, видяна 2139 пъти
Задължение за регистрация по ЗДДС на чуждестранни лица, неустановени на територията на страната
Писмо № 26-Л-28 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:33ч, видяна 2329 пъти
Възстановяване на платен ДДС в Германия
Писмо № 24-E-13 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:28ч, видяна 2803 пъти
Доставки с периодично изпълнение
Писмо № 24-34-386 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:23ч, видяна 1713 пъти
Третиране по ЗДДС на доставка извършена през 2006 г. и осъществено документиране/плащане през 2007 г.
Писмо № 24-33-407 от 31.01.2008 г. на НАП
13 Jun 2008 10:18ч, видяна 1894 пъти
Определяне размера на дължимия данък върху добавената стойност
Писмо № 70-298-1 от 31.08.2007 г. на НОИ
11 Jun 2008 21:11ч, видяна 2312 пъти
Възнагражденията, които трябва да бъдат посочени в удостоверението обр. УП-2 в случаите на незаконно уволнение в период преди 01.01.2000 г.
Писмо № 26-159 от 11.04.2006 г. на МТСП
11 Jun 2008 21:03ч, видяна 2230 пъти
КТ не предвижда възможност работодателят да прекрати трудовия договор с лице, на което е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража"
Писмо № 94-ЕЕ-85 от 12.04.2006 г. на МТСП
11 Jun 2008 21:01ч, видяна 2026 пъти
Категориите работници или служители, които работят при условията на ненормиран работен ден се установяват от работодателя след консултации с представителите на работниците и служителите
Писмо № 29-24 от 19.04.2006 г. на МТСП
11 Jun 2008 20:58ч, видяна 2112 пъти
При сключване на срочни трудови договори работодателите следва да определят работните операции и дейностите, които са сезонни
Писмо № 91-01-73 от 21.03.2008 г. на НОИ
11 Jun 2008 17:09ч, видяна 5474 пъти
Измененията и допълненията в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
Писмо № 20-19-37 от 07.03.2008 г. на НАП
09 Jun 2008 10:42ч, видяна 2466 пъти
Облагане с корпоративен данък приходите от членски внос, внасяни в осигурителна каса. Признат разход ли е членския внос за юридическите лица членове на осигурителната каса. Счетоводно отчитане на приходите.
Писмо № 94-00-40 от 14.03.2008 г. на НАП
09 Jun 2008 10:36ч, видяна 3415 пъти
Данъчно третиране на изплатени дневни командировъчни пари на лице с Договор за управление и контрол
Закон за Счетоводството - архив
06 Jun 2008 10:24ч, видяна 6509 пъти
В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.
Писмо № 91-01-88 от 04.04.2008 г. на НОИ
05 Jun 2008 10:19ч, видяна 5021 пъти
Измененията в §4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със ЗИДКСО
Писмо № 91-00-153 от 22.05.2008 г. на МФ и НАП
03 Jun 2008 17:41ч, видяна 3739 пъти
Прилагането на чл. 66 от ЗДДФЛ
Писмо № 20-19-17 от 01.02.2008 г. на НАП
28 May 2008, видяна 4460 пъти
Документално оформяне на разходи за управление на юридическо лице
Писмо № 96-00-115 от 28.02.2008 г. на НАП
28 May 2008, видяна 4919 пъти
Срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски след 1 януари 2007 г. в случаите, при които възнагражденията са начислени, но не са изплатени от работодателя, както и за отписани вземания и задължения ,погасени по давност през 2007г.
нагоре
Страница 8 от [47] «12345678910111213»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР